Τα νοσοκομεία του Ομίλου ΥΓΕΙΑ στα ‘Best Hospitals Worldwide 2014’

Στα καλύτερα νοσοκομεία διεθνώς συγκαταλέγονται τα νοσοκομεία ΥΓΕΙΑ, ΜΗΤΕΡΑ και ΥΓΕΙΑ Τιράνων του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, καθώς περιλαμβάνονται από το Diplomatic Council (DC), διεθνή οργανισμό που λειτουργεί υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, στον κατάλογο των “Best Hospitals Worldwide 2014″.

Η διάκριση αυτή, αποτελεί το ανώτατο πιστοποιητικό αναγνώρισης του διεθνούς Οργανισμού Diplomatic Council (DC) που απονέμεται σε μονάδες υγείας για την επάρκειά τους να ανταποκρίνονται στις ανάγκες ξένων ασθενών, ενώ ταυτόχρονα με τις ιατρικές ειδικότητες, τα Τμήματα που διαθέτουν και τις υπερσύγχρονες υποδομές τους,  καλύπτουν το σύνολο των υπηρεσιών υγείας.

Παράλληλα, τα νοσοκομεία του Ομίλου ΥΓΕΙΑ συστήνονται επίσημα από το Diplomatic Council σε όλες τις πρεσβείες και τα προξενεία ανά τον κόσμο για την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών τους κι επιπλέον αναγορεύονται ως ανεκτίμητα μέλη του Diplomatic  Council, του διεθνούς Οργανισμού Σκέψης (The global Think Tank) που ακολουθεί τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Η αναγνώριση “Best Hospitals Worldwide 2014” έρχεται σε συνέχεια της πιστοποίησης των νοσοκομείων του ομίλου ΥΓΕΙΑ, των πρώτων στην Ελλάδα που πιστοποιήθηκαν για τον ιατρικό τουρισμό από τον διεθνή Οργανισμό TEMOS.
Η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ομίλου ΥΓΕΙΑ κα Αρετή Σουβατζόγλου δήλωσε «Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς γι’ αυτή την αναγνώριση που αντικατοπτρίζει την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών υγείας που παρέχουν τα νοσοκομεία μας. Η πιστοποίηση αυτή αποτελεί μια επιπλέον αναγνώριση των προσπαθειών που καταβάλλει η διοίκηση, το νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό αλλά και κίνητρο για να συνεχίσουμε την προσπάθεια, αναβαθμίζοντας περαιτέρω το επίπεδο υπηρεσιών υγείας που προσφέρουμε».

Λίγα λόγια για το Diplomatic Council
To Diplomatic Council που έχει έδρα τη Χάγη, είναι ένας διεθνής Οργανισμός Σκέψης (think tank), με μέλη διεθνείς προσωπικότητες της διπλωματίας, πολιτικής, βιομηχανίας, τέχνης και του αθλητισμού.
Ιδρύθηκε με σκοπό να λειτουργεί ως Δεξαμενή Σκέψης ΜΚΟ και συμφωνεί  να τηρεί πιστά τις αρχές που αναφέρονται στον Καταστατικό Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Το δίκτυο Diplomatic Council περιλαμβάνει περισσότερες από 5.000 προσωπικότητες σε παγκόσμιο επίπεδο.
Ο πρωταρχικός σκοπός του Diplomatic Council είναι να αξιοποιήσει την ισχύ της διπλωματίας για την παγκόσμια ειρήνη. Η παγκόσμια συνεργασία είναι το μοναδικό εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση των διεθνών προβλημάτων σε όλα τα επίπεδα: οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό ή ανθρωπιστικό. Πρέπει να καλλιεργηθεί και να ενδυναμωθεί ο σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων και η θεμελιώδης ελευθερία των ατόμων χωρίς διακρίσεις βάσει φυλής, φύλου ή θρησκείας.