Σύμβαση ΠΑΙΔΩΝ ΜΗΤΕΡΑ με Εθνική Ασφαλιστική

Στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης και ανάπτυξης, το ΠΑΙΔΩΝ ΜΗΤΕΡΑ προχώρησε σε συνεργασία με την ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ.

Το ΠΑΙΔΩΝ ΜΗΤΕΡΑ είναι το μόνο συμβεβλημένο Παιδιατρικό Νοσοκομείο του δικτύου της Εθνικής Ασφαλιστικής στο οποίο οι ασφαλισμένοι της έχουν πλήρη και απευθείας κάλυψη.

Το ΠΑΙΔΩΝ ΜΗΤΕΡΑ, με άδεια λειτουργίας 99 κλινών, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Μονάδα Νοσηλείας Νεογνών και 24ωρη κάλυψη εξωτερικών ιατρείων, λειτουργεί από το 2003, σε αυτόνομο κτίριο δίπλα στη Γενική – Μαιευτική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ παρέχοντας υπηρεσίες υγείας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Περίθαλψης, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα υποειδικοτήτων της Κλινικής Παιδιατρικής.

Στην τετραετία 2003 – 2006 το ΠΑΙΔΩΝ ΜΗΤΕΡΑ έχει νοσηλεύσει πλέον των 8.575 παιδιατρικών περιστατικών εκ των οποίων το 40% αφορούσαν χειρουργικά περιστατικά. Οι χειρουργικές επεμβάσεις στο διάστημα αυτό άγγιξαν τα 5.000 περιστατικά και αφορούσαν μεταξύ άλλων εκτός των παιδοχειρουργικών και Ω.Ρ.Λ., οφθαλμολογικά και ορθοπεδικά περιστατικά. Στο ίδιο διάστημα, αντιμετωπίστηκαν στα εξωτερικά ιατρεία του Νοσοκομείου πάνω από 56.000 περιστατικά.

Το ΠΑΙΔΩΝ ΜΗΤΕΡΑ έχει συμβληθεί επίσης με δημόσιους ασφαλιστικούς φορείς, τόσο για εσωτερικούς, όσο και για εξωτερικούς ασθενείς, όπως Ο.Α.Τ.Υ.Ε, Ο.Π.Α.Δ, Τ.Σ.Α.Υ, Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., Τ.Α.Π.Ο.Τ.Ε, ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ και ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Τ.Υ.Δ.Κ.Υ, Ε.Υ.Δ.Α.Π, Δ.Ε.Η, κ.λπ.

Τηλ.: 210 686 9190