Πιστοποιεί το προσωπικό του στην καρδιοτοκογραφία στα πρότυπα κορυφαίου Σουηδικού μοντέλου

Το ΜΗΤΕΡΑ, πιστό στο όραμά του για ποιοτική και υψηλού επιπέδου παροχή υπηρεσιών υγείας, πρόκειται να πιστοποιήσει το προσωπικό του σύμφωνα με το, κορυφαίο σε παγκόσμιο επίπεδο, ολιστικό Σουηδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα «CTG & Fosterövervakning®» στο αντικείμενο της καρδιοτοκογραφίας και των κλινικών συστάσεων ασφαλούς αποπεράτωσης του τοκετού.

Το Σουηδικό μοντέλο «CTG & Fosterövervakning®» είναι ένα διαδραστικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και πιστοποίησης, το οποίο είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να εκπαιδεύονται σε θεωρητικό επίπεδο μέσω της πρωτότυπης διαδικτυακής πλατφόρμας ctgfetalmonitoring.gr® αλλά και σε πρακτικό επίπεδο (hands-on).

Στο πλαίσιο της πρακτικής αυτής εκπαίδευσης, εντάσσεται το «3ο Σεμινάριο Κλινικής Καρδιοτοκογραφίας & Παρακολούθησης του Εμβρύου®»*, το οποίο θα διεξαχθεί στις 2 και 3 Οκτωβρίου στο ΜΗΤΕΡΑ σε συνεργασία με την «Ελληνική Εταιρεία Καρδιοτοκογραφίας και Παρακολούθησης του Εμβρύου, ΕΕΚΠΕ» και τη «Β΄ Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών».

Αξίζει να σημειωθεί, πως με βάση αυτό το πρότυπο «CTG & Fosterövervakning®», οι Σκανδιναβικές Χώρες έχουν επιτύχει ένα από τα μικρότερα ποσοστά καισαρικών τομών στον γενικό πληθυσμό σε παγκόσμιο επίπεδο συνδυαζόμενο με εξαιρετικό περιγεννητικό αποτέλεσμα.

*Το σεμινάριο έχει αναπτυχθεί από τη «Σουηδική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία» (Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi, SFOG), τη «Σουηδική Ένωση Μαιών» (Svenska Barnmorskeförbundet, SBF) και τη «Σουηδική Νεογνολογική Εταιρεία» (Svenska Neonatalföreningen, SNF).