ΠΑΙΔΩΝ ΜΗΤΕΡΑ: Μεταξύ των 8 Παιδοκαρδιοχειρουργικών Κέντρων της Ευρώπης με πιστοποιημένα χειρουργικά αποτελέσματα

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διαδικασία πιστοποίησης από την Ευρωπαϊκή Καρδιοχειρουργική Εταιρεία των εξαιρετικών χειρουργικών αποτελεσμάτων του Παιδοκαρδιοχειρουργικού Τμήματος του ΠΑΙΔΩΝ ΜΗΤΕΡΑ του Ομίλου ΥΓΕΙΑ.

Η επιτυχία αυτή, μοναδική στην Ελλάδα, συγκαταλέγει την Παιδοκαρδιοχειρουργική Κλινική του ΜΗΤΕΡΑ μεταξύ των οκτώ μεγάλων Παιδοκαρδιοχειρουργικών Κέντρων της Ευρώπης που έχουν πιστοποιημένα χειρουργικά αποτελέσματα. Οι επιθεωρητές της Ευρωπαϊκής Καρδιοχειρουργικής Εταιρείας εξήραν τη σύγχρονη υποδομή, την άρτια οργάνωση, τα άριστα χειρουργικά αποτελέσματα της ομάδας του Διευθυντή της Παιδοκαρδιοχειρουργικής Κλινικής κ. Γεώργιου Σαρρή, την πληρότητα και ακρίβεια των στοιχείων που υποβλήθηκαν, και εξεδόθη το επίσημο Πιστοποιητικό Επαλήθευσης της Ευρωπαϊκής Καρδιοχειρουργικής Εταιρείας (European Association of Cardiothoracic Surgery Data Verification Certificate).

To Παιδοκαρδιοχειρουργικό Τμήμα του ΜΗΤΕΡΑ που δημιουργήθηκε με τη συνεργασία των κ. κ. Γ. Σαρρή, Δ/ντη της Παιδοκαρδιοχειρουργικής Κλινικής, κ. Ι. Παπαγιάννη, Δ/ντη της Παιδοκαρδιολογικής Κλινικής και κ. Γ. Κυρβασίλη, Δ/ντη της Μονάδας Παιδοκαρδιοαναισθησιολογίας και Παιδοκαρδιοχειρουργικής Μ.Ε.Θ. και στελεχώθηκε με έμπειρο ιατρικό, νοσηλευτικό και τεχνικό προσωπικό, ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Απρίλιο του 2008.

Η επιτυχής πιστοποίηση των χειρουργικών αποτελεσμάτων της Παιδοκαρδιοχειρουργικής Κλινικής του ΜΗΤΕΡΑ εντάσσεται στην πάγια δέσμευση της Διοίκησης και την προσήλωση γιατρών, τεχνικών και νοσηλευτών στην ποιότητα και τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών προς τα καρδιοπαθή παιδιά.