Όμιλος ΥΓΕΙΑ – ΜΗΤΕΡΑ – ΛΗΤΩ: Τα Ενοποιημένα Κέρδη του Α΄ Εξαμήνου των ΜΗΤΕΡΑ και ΛΗΤΩ άγγιξαν τα 12 εκ. €

Με αυξημένα τα ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη, έκλεισε το α΄ εξάμηνο του 2007 για το ΜΗΤΕΡΑ και το ΛΗΤΩ.

Ο Κύκλος Εργασιών ανήλθε στα 47,7 εκ. € ενώ τα Κέρδη Προ Φόρων άγγιξαν τα 12 εκ. €.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του εξαμήνου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΜΗΤΕΡΑ κ. Κωνσταντίνος Σταύρου, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

“Τα οικονομικά αποτελέσματα του ΜΗΤΕΡΑ – ΛΗΤΩ μετά το πρώτο εξάμηνο της συνύπαρξης των δύο νοσηλευτικών οργανισμών εμφανίζουν σημαντικά ανοδική πορεία, τοποθετώντας τον Όμιλο στις πρώτες θέσεις από πλευράς κερδοφορίας και απόδοσης κεφαλαίων ανάμεσα στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ιδιωτικής υγείας στην Ελλάδα.

Στο μέλλον αναμένουμε ακόμη μεγαλύτερη αύξηση των οικονομικών μας μεγεθών και βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών από επενδύσεις σε ιατρικό εξοπλισμό αιχμής και αναβαθμίσεις των υποδομών. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι, μέσα στο α’ εξάμηνο του 2007:

  • Εγκαταστάθηκε και λειτουργεί πλέον στο ΜΗΤΕΡΑ ο νέος Ανοικτός Μαγνητικός Τομογράφος υψηλού πεδίου 1.0 Τ. της PHILIPS, με περιβάλλον Ambient Experience, ο οποίος αποτελεί κορυφαίο επίτευγμα της τεχνολογίας Ιατρικής Απεικόνισης και ένα από τα πιο εξελιγμένα συστήματα Μαγνητικής Τομογραφίας που διατίθενται σήμερα στον κόσμο. Το ΜΗΤΕΡΑ είναι ο πρώτος νοσηλευτικός οργανισμός στην Ελλάδα που εγκαθιστά τη νέα, πρωτοποριακή αυτή τεχνολογία και ένας από τους 50 σε ολόκληρο τον κόσμο. Η εν λόγω επένδυση άγγιξε τα 2 εκ. Ευρώ.
  • Αναβαθμίστηκαν τα Κέντρα Μαστού του ΜΗΤΕΡΑ και του ΛΗΤΩ με την εγκατάσταση και λειτουργία των 2 ψηφιακών μαστογράφων τελευταίας γενιάς, Senographe Essential της G.E.: μία ακόμη σημαντική επένδυση του Ομίλου ΜΗΤΕΡΑ – ΛΗΤΩ, της τάξεως των 900.000 Ευρώ.
  • Ολοκληρώθηκαν τα έργα αναβάθμισης των χώρων του Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ με επίκεντρο την ανακαίνιση της πτέρυγας Μαρία Μαστοράκη στον 3ο όροφο νοσηλείας, με την ανακατασκευή των lux δωματίων και τη δημιουργία σουίτας αρίστων προδιαγραφών.

Έτσι το Μαιευτήριο ΛΗΤΩ σήμερα διαθέτει πλέον κλίνες όλων των κατηγοριών νοσηλείας”.