Νέοι Γενικοί Διευθυντές στο ΜΗΤΕΡΑ και το ΛΗΤΩ

O Όμιλος ΥΓΕΙΑ, με ιδιαίτερη ικανοποίηση, ανακοινώνει την προαγωγή του κ. Νίκου Παπαδημητρίου, μέχρι πρότινος Γενικού Διευθυντή του ΛΗΤΩ, στη θέση του Γενικού Διευθυντή του ΜΗΤΕΡΑ, μετά την αποχώρηση του κ. Ομ. Σμυρλιάδη.

Επίσης, ανακοινώνει την προαγωγή του κ. Γεωργίου Σκούρτη, μέχρι πρότινος Οικονομικού Διευθυντή του ΛΗΤΩ, στη θέση του Γενικού Διευθυντή του ΛΗΤΩ.

Η πολύχρονη εμπειρία των ανωτέρω δύο στελεχών του Ομίλου μας σε διοικητικές και οικονομικές θέσεις του χώρου της Υγείας, θα συμβάλει στη βελτίωση των υπηρεσιών στο ΜΗΤΕΡΑ και το ΛΗΤΩ και θα στηρίξει ενεργά την περαιτέρω ανάπτυξη του Ομίλου μας.

Ταυτόχρονα, η προαγωγή των δύο στελεχών μας, επιβεβαιώνει και την πολιτική του Ομίλου για την ανάδειξη διευθυντικών στελεχών μέσα από τον Όμιλο.

Καλωσορίζουμε τους κ.κ. Ν. Παπαδημητρίου και Γ. Σκούρτη στα νέα τους καθήκοντα και ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο τους.