Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Η «ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.» ανακοινώνει την ανασυγκρότηση σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, όπως προέκυψε κατά την από 26.09.2008 συνεδρίαση του Δ.Σ.

Μετά την παραίτηση του κ. Πασχάλη Μπουχώρη από τη θέση του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, εξελέγη ομόφωνα νέο Μέλος η κα Αρετή Σουβατζόγλου.

Ως εκ τούτου, η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

1. Κωνσταντίνος Σταύρου: Πρόεδρoς  Δ.Σ.
2. Θεοφάνης Στάθης: Α΄ Αντιπρόεδρος & Γραμματέας Δ.Σ.
3. Γρηγόριος Σαμουηλίδης: Β΄ Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
4. Κομνηνός – Αλέξιος Κομνηνός: Διευθύνων Σύμβουλος
5. Θεμιστοκλής Χαραμής: Μέλος Δ.Σ.
6. Γεώργιος Πολίτης: Μέλος Δ.Σ.
7. Δημήτριος Παπαγιάννης: Μέλος Δ.Σ.
8. Παύλος Παπακώστας: Μέλος Δ.Σ.
9. Αρετή Σουβατζόγλου: Μέλος Δ.Σ.

ΜΗΤΕΡΑ: Αγγελία

Το ΜΗΤΕΡΑ προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της συνεχούς ανάπτυξης του με στόχο την παροχή ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών ποιοτικού επιπέδου, επιθυμεί να προσλάβει Ιατρό Παθολόγο που θα προσφέρει Ιατρικές Υπηρεσίες στον Παθολογικό Τομέα της Γενικής Κλινικής (για Εφημερίες).
Μάθετε περισσότερα..