ΜΗΤΕΡΑ: Πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 όλων των τμημάτων του

Με το πρότυπο ISO 9001:2008 που αφορά στα συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, πιστοποιήθηκαν από τον Φορέα Πιστοποίησης TÜV Austria Hellas, όλα τα τμήματα του νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ.

Για την έκδοση του πιστοποιητικού ποιότητας, πραγματοποιήθηκε αναλυτικός έλεγχος των διαδικασιών λειτουργίας όλων των τμημάτων του ΜΗΤΕΡΑ, o οποίος ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία. Η εφαρμογή του πιστοποιημένου Συστήματος Ποιότητας διασφαλίζει την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών υγείας υψηλών προδιαγραφών και επικεντρώνεται:

  • Στην επένδυση σε εξοπλισμό αιχμής και στον εκσυγχρονισμό των υποδομών του νοσοκομείου.
  • Στη συνεργασία με διεθνώς αναγνωρισμένους ιατρούς όλων των ειδικοτήτων.
  • Στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και ενημέρωση του ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού.
  • Στη διαρκή ανάπτυξη & εξέλιξη, με σκοπό την παροχή άριστης ποιότητας υπηρεσιών υγείας, σύμφωνα με διεθνείς προδιαγραφές.
  • Στην ενίσχυση της οικονομικής αξίας και της υγιούς ανάπτυξης της εταιρείας.
  • Στη δέσμευση στις αρχές και τις αξίες της εταιρικής υπευθυνότητας, που αποδεικνύεται μέσω των συνεχών δράσεων, για την κοινωνία, τους εργαζόμενους, την αγορά και  το περιβάλλον.

Σχολιάζοντας την έκδοση της νέας πιστοποίησης, ο Διευθύνων Σύμβουλος του νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ κ. Ανδρέας Καρταπάνης δήλωσε «Το Νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ παρέχει ολοκληρωμένες και ποιοτικές υπηρεσίες υγείας για όλη την οικογένεια και για κάθε ηλικία και αυτό επιβεβαιώνεται για μια ακόμα φορά με την πιστοποίησή του σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008. Η προσήλωσή μας στην ποιότητα, αποτελεί καθημερινό μέλημα όλου του ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού, δίνοντάς μας την ευκαιρία να βελτιωνόμαστε διαρκώς, προσεγγίζοντας  πάντα με σεβασμό τις ανάγκες των ασθενών μας».