ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.: To πρώτο Νοσοκομείο στην Ελλάδα που εγκατέστησε σύστημα παραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας – Ψύξης 500 ΚW με Φυσικό Αέριο

Στην εγκατάσταση Μονάδας Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας – Ψύξης προχώρησε το Νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ. Πρόκειται για την πρώτη εφαρμογή Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας – Ψύξης 500 ΚW σε Νοσοκομείο στην Ελλάδα.

ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΟ WEB SITE  http://lpad.chemeng.ntua.gr/chp_mitera ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ.

Η Μονάδα αυτή είναι φιλική προς το περιβάλλον, δεδομένου ότι υποκαθιστά τα συμβατικά καύσιμα με Φυσικό Αέριο και ταυτόχρονα παράγει ηλεκτρική ισχύ 0,5 ΜW εξασφαλίζοντας έτσι αυτονομία στο Νοσοκομείο αλλά και τεράστιο οικονομικό όφελος.

“Η παραγόμενη θερμότητα από τα λάδια και τα καυσαέρια συνολικής ισχύος 840KWth δεν αποβάλλεται στο περιβάλλον αλλά χρησιμοπoιείται για τις ανάγκες του ζεστού νερού χρήσεως του νοσοκομείου και επιπλέον μέσω εναλλάκτη στη θέρμανση το χειμώνα και στην ψύξη το καλοκαίρι. Η ψυκτική ισχύς που παράγεται, μάλιστα, αντιστοιχεί σε 150 ψυκτικούς τόνους” τόνισε ο Τεχνικός Διευθυντής του ΜΗΤΕΡΑ, κ. Κωνσταντίνος Χρόνης, κατά τη διάρκεια ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο Ν. ΛΟΥΡΟΣ του Νοσοκομείου, με αφορμή την παρουσίαση του έργου συμπαραγωγής.

Το κόστος της επένδυσης του νέου έργου άγγιξε τα 835.000 Ευρώ. Σαράντα τοις εκατό (40%) της επένδυσης επιδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» (EΠΑΝ) του Υπουργείου Ανάπτυξης. Συμβουλευτικός φορέας στην υλοποίηση του έργου ήταν το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

“Με υψηλό αίσθημα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης το ΜΗΤΕΡΑ προχώρησε σε ακόμη μια επένδυση που εξασφαλίζει τις ανάγκες του Νοσοκομείου, αποκομίζει οικονομικά οφέλη για την Εταιρεία, πρωτίστως όμως σέβεται το περιβάλλον και κατ’  επέκταση τον  ασθενή, τον εργαζόμενο, τον πολίτη αυτής της χώρας” δήλωσε σχετικά ο Γενικός Διευθυντής του ΜΗΤΕΡΑ, κ. Ο Σμυρλιάδης.