ΜΗΤΕΡΑ: 40 Χρόνια Προσφοράς ΜΕΝΝ- ΜΗΤΕΡΑ (1979 – 2019)

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η Επιστημονική Ημερίδα που διοργάνωσε η Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του ΜΗΤΕΡΑ, με αφορμή τη συμπλήρωση των 40 χρόνων λειτουργίας της.

 

Στην Επιστημονική Ημερίδα καταξιωμένοι Έλληνες και ξένοι ομιλητές, ανέπτυξαν ενδιαφέροντα νεογνολογικά  θέματα, ενώ η Διευθύντρια της ΜΕΝΝ Δρ. Μελπομένη Σακλαμάκη-Κοντού, Παιδίατρος-Νεογνολόγος, αναφέρθηκε λεπτομερώς στα πεπραγμένα της ΜΕΝΝ-ΜΗΤΕΡΑ στα 40 Χρόνια λειτουργίας της. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν  τα ποσοστά νεογνικής θνησιμότητας στη ΜΕΝΝ.  Συγκεκριμένα το 2018 η νεογνική θνησιμότητα (θάνατοι νεογνών τις πρώτες 28 ημέρες ζωής) μειώθηκε στο 0,38‰ (τοις χιλίοις) το οποίο αποτελεί ποσοστό ρεκόρ, ενώ η γενική επιβίωση των νεογνών που γεννήθηκαν στο ΜΗΤΕΡΑ εκτοξεύθηκε στο 99,96% και η επιβίωση των νεογνών που νοσηλεύτηκαν στη ΜΕΝΝ στο 99,82%. Παράλληλα, στην ημερίδα τονίσθηκε από την Διευθύντρια της ΜΕΝΝ, Δρ. Μελπομένη Σακλαμάκη-Κοντού, ότι η συχνότητα νεογνικών λοιμώξεων στη ΜΕΝΝ του ΜΗΤΕΡΑ είναι εξαιρετικά χαμηλή. Κατά την οκταετία 2011 – 2018 και επί συνόλου 10.400 νοσηλευθέντων προώρων και τελειόμηνων νεογνών, δεν σημειώθηκε κανένας θάνατος από πρώιμη ή όψιμη νεογνική σηψαιμία, ενώ στα 40 χρόνια λειτουργίας της ΜΕΝΝ ΜΗΤΕΡΑ, δεν απομονώθηκε ποτέ πολυανθεκτικό στέλεχος μικροβίων.

Η Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του ΜΗΤΕΡΑ είναι η πρώτη που λειτούργησε στον χώρο της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και μια από της πρώτες στην Ελληνική επικράτεια. Στο ΜΗΤΕΡΑ έχουν γεννηθεί μέχρι σήμερα περίπου 465.000 νεογνά και έχουν νοσηλευτεί στη ΜΕΝΝ περισσότερα από 82.500 πρόωρα και τελειόμηνα νεογνά με ποικίλα προβλήματα. Με την άριστη συνεργασία Νεογνολόγων, Μαιευτήρων- Γυναικολόγων, Συνεργατών Ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων, νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού, με πολλή αγάπη και φροντίδα για τους μικρούς ασθενείς, μειώθηκε θεαματικά η περιγεννητική και νεογνική θνησιμότητα.

 Η Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του ΜΗΤΕΡΑ, περιλαμβάνει 3 επίπεδα: την Εντατική Μονάδα, την Ενδιάμεση Νοσηλείας και την Απλή παρακολούθηση. Είναι εξοπλισμένη με τεχνολογία αιχμής περιλαμβάνοντας 16 συμβατικούς αναπνευστήρες, 3 υψίσυχνους αναπνευστήρες, συσκευές παροχής εισπνεόμενου iNO και ρινικού CPAP 1 αναλυτή αερίων, μία φορητή θερμοκοιτίδα με ενσωματωμένο αναπνευστήρα για τη μεταφορά νεογνών από άλλα νοσοκομεία, monitors, οξύμετρα, και αντλίες για ενδοφλέβια χορήγηση υγρών, θάλαμο αρνητικής πίεσης και ειδικό θάλαμο με laminal air flow για την παρασκευή της ολικής παρεντερικής διατροφής από ειδικό φαρμακοποιό.