Δελτίο Τύπου ΜΗΤΕΡΑ – ΛΗΤΩ: Επιβολή προστίμου μη νόμιμη και άδικη

Σχετικά με την επιβολή στα Μαιευτήριά μας προστίμου από τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, για τη δήθεν παράνομη χρέωση λήψης βλαστοκυττάρων που διενεργείται εντός των εγκαταστάσεών μας, πληροφορούμε το κοινό για τα ακόλουθα:

1. Τα Μαιευτήρια ΛΗΤΩ και ΜΗΤΕΡΑ κατά τη μακρόχρονη πορεία τους στον ευαίσθητο χώρο παροχής υπηρεσιών υγείας  έχουν αποδείξει ότι τηρούν πλήρως τη νομιμότητα, σέβονται τους θεσμούς και ουδέποτε μέχρι σήμερα έχουν δεχθεί οποιαδήποτε καταγγελία σχετικά με τη νομιμότητα της λειτουργίας τους.

2. Όλοι οι γονείς πριν από τον τοκετό επισκέπτονται τα λογιστήρια των κλινικών μας και ενημερώνονται πλήρως περί των χρεώσεων μας, συμπεριλαμβανομένης της χρέωσης λήψης βλαστοκυττάρων, η οποία είναι προαιρετική πράξη ιατρικής φύσεως. Κατά την τελευταία διετία έχουν συλλεχθεί στα δύο Μαιευτήρια περισσότερα από 9.500 δείγματα βλαστοκυττάρων με εξαιρετικά ποσοστά επιτυχίας. Εκ των όσων γνωρίζουμε, οι επώνυμες καταγγελίες ότι κάποιοι γονείς δήθεν δεν είχαν συμφωνήσει εκ των προτέρων για τη διαδικασία, ήταν ελάχιστες.

3. Το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας που επιλήφθηκε της σχετικής υπόθεσης, σε σχετικό πόρισμά του, τον Ιανουάριο του 2010, έκρινε ότι «Οι χρεώσεις που επιβάλλουν τα ιδιωτικά Μαιευτήρια για τη λήψη του ομφαλοπλακουντιακού αίματος στους χώρους παροχής υπηρεσιών τους είναι εντός του Νομικού πλαισίου των μονάδων παροχής ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας».

4. Όλα τα ανωτέρω εκτέθηκαν αναλυτικά από τις κλινικές μας σε πολυσέλιδο υπόμνημα, συνοδευόμενο από σχετικά έγγραφα και οπτικό υλικό (dvd), που κατατέθηκαν στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, από την οποία και ζητήσαμε προφορική ακρόαση. Δυστυχώς μας αγνόησε επιδεικτικά χωρίς ποτέ να ακούσει τις θέσεις μας, αγνόησε και το πόρισμα του αρμόδιου Σώματος Επιθεωρητών και προχώρησε στην ανακοινωθείσα αυθαίρετη και παράνομη επιβολή προστίμων.

5. Καλούμε την κα. Υπουργό με παρέμβασή της να διορθώσει την παράνομη και άδικη απόφαση της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή και την αυθαιρεσία της που θίγει αβάσιμα τη νόμιμη επιχειρηματική δραστηριότητα. Επίσης, της ζητούμε να εξετάσει εάν υποκρύπτεται σκοπιμότητα πίσω από αυτήν την απόφαση και να ενεργήσει τα δέοντα. Σε αντίθετη περίπτωση, οι κλινικές μας θα επιδιώξουν την ανατροπή της ανωτέρω άδικης και μη νόμιμης απόφασης, με προσφυγή στα αρμόδια όργανα και Δικαστήρια.