Ανακοίνωση

Λάβαμε γνώση της ανακοίνωσης, που δημοσιεύθηκε σε μέσα μαζικής ενημέρωσης σχετικά με την οικονομική ενίσχυση της θεραπείας για τον μικρό Άγγελο με θέμα: «ο Άγγελος σε χρειάζεται» και με παραπομπή σε στοιχεία της ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. και συγκεκριμένα σε αριθμό λογαριασμού της Τράπεζας Πειραιώς, με δικαιούχο την Εταιρεία μας, συνοδευόμενο από αριθμό IBAN και  swift code.

Με σεβασμό στην ανησυχία των γονέων, δια του παρόντος, προς αποκατάσταση της αλήθειας, θέλουμε να ενημερώσουμε ότι η Εταιρεία μας δεν είχε ενημερωθεί ούτε παράσχει τη συγκατάθεσή της για τη χρήση των στοιχείων της για το συγκεκριμένο σκοπό. Πληροφορήθηκε δε για την εν λόγω ιδιωτική πρωτοβουλία για πρώτη φορά από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Για το λόγο αυτό ζητούμε από το κοινό, όπως δεν καταθέτει χρήματα στον εν λόγω τραπεζικό λογαριασμό μας για τον συγκεκριμένο σκοπό και όσοι έχουν τυχόν καταθέσει χρήματα για την ως άνω αιτιολογία, θα μπορούν με την επίδειξη του αποδεικτικού κατάθεσης στο λογιστήριο της Εταιρείας μας να τους επιστραφούν.

Η Εταιρεία μας, στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, που διέπει τη δράση της και κατανοώντας τις αντίστοιχες κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες, ουδέποτε θα προέβαινε σε μία τέτοια ενέργεια.