ΥΓΕΙΑ & ΜΗΤΕΡΑ: Λαπαροσκοπική τεχνολογία τελευταίας γενιάς στην υπηρεσία των ασθενών

Τα νοσοκομεία ΥΓΕΙΑ και ΜΗΤΕΡΑ του Ομίλου ΥΓΕΙΑ ανακοινώνουν την εγκατάσταση των πρώτων στην Ελλάδα Λαπαροσκοπικών Πύργων 4K Τεχνολογίας NBI (NarrowBand Imaging) του κατασκευαστικού οίκου OLYMPUS.

Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ, πρωτοπόρος στην ανανέωση της τεχνολογικής του υποδομής, προμηθεύτηκε πρόσφατα την “τελευταία λέξη” της ιατρικής τεχνολογίας, επενδύοντας σε λαπαροσκοπικούς πύργους (πλήρη συστήματα λαπαροσκοπικής χειρουργικής) Εξαιρετικά Yψηλής Ανάλυσης (Ultra High Definition) 4K.

Τα νέα συστήματα χειρουργικής ενδοσκόπησης παρέχουν στον χειρουργό σημαντικά πλεονεκτήματα προς όφελος των ασθενών. Η εικόνα έχει ανάλυση σχεδόν 4 φορές μεγαλύτερη από τα άλλα μοντέλα Full HD με άμεσο επακόλουθο τη βελτίωση της ορατότητας κατά το χειρουργείο, την ελαχιστοποίηση των χρωματικών αποκλίσεων και την ευκρίνεια σε όλο το εύρος του πεδίου όρασης, ώστε να ξεχωρίζουν λεπτοί ιστοί όπως αγγεία και νεύρα. Παράλληλα, η μεγαλύτερη απεικόνιση σε οθόνη 55 ιντσών με υψηλή αντίθεση και ελάχιστη ανάκλαση, δίνει «πραγματικές» εικόνες, που διευκολύνουν τη σωστή αναγνώριση των ανατομικών στοιχείων και προσδίδουν την ασφαλέστερη χειρουργική τεχνική.

Με τα νέα συστήματα λαπαροσκοπικής χειρουργικής, περίπλοκες επεμβάσεις που απαιτούν ακρίβεια γίνονται με μεγαλύτερη ασφάλεια, επιτυγχάνοντας την απρόσκοπτη ανάρρωση των ασθενών.

ΜΗΤΕΡΑ: Αγγελία

Το ΜΗΤΕΡΑ προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της συνεχούς ανάπτυξης του με στόχο την παροχή ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών ποιοτικού επιπέδου, επιθυμεί να προσλάβει Ιατρό Παθολόγο που θα προσφέρει Ιατρικές Υπηρεσίες στον Παθολογικό Τομέα της Γενικής Κλινικής (για Εφημερίες).
Μάθετε περισσότερα..