Γενική Κλινική Γενική Κλινική

Μαιευτική / Γυνακολογική Κλινική Μαιευτική / Γυνακολογική Κλινική

Address

Ερυθρού Σταυρού 6
151 23, Μαρούσι Αττικής

Telephone

210 6869 000

Fax

210 6869 926

Παίδων ΜΗΤΕΡΑ Παίδων ΜΗΤΕΡΑ

Address

Ερυθρού Σταυρού 6
151 23, Μαρούσι Αττικής

Telephone

210 6869 404
210 6869 563
210 6869 564
210 6869 110

Fax

210 686 9926

Contact form

ΜΗΤΕΡΑ: Αγγελία

Η Ιδιωτική Γενική, Μαιευτική-Γυναικολογική & Παιδιατρική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ Α.E., μέλος του Ομίλου ΥΓΕΙΑ ζητά Ιατρικό Προσωπικό, συγκεκριμένα: ΠΑΘΟΛΟΓΟ. Ο κάτοχος της θέσης θα προσφέρει Ιατρικές Υπηρεσίες στον Παθολογικό Τομέα της Γενικής Κλινικής.
Μάθετε περισσότερα..