Γενική Κλινική Γενική Κλινική

Μαιευτική / Γυνακολογική Κλινική Μαιευτική / Γυνακολογική Κλινική

Address

Ερυθρού Σταυρού 6
151 23, Μαρούσι Αττικής

Telephone

210 6869 000

Fax

210 6869 926

Παίδων ΜΗΤΕΡΑ Παίδων ΜΗΤΕΡΑ

Address

Ερυθρού Σταυρού 6
151 23, Μαρούσι Αττικής

Telephone

210 6869 404
210 6869 563
210 6869 564
210 6869 110

Fax

210 686 9926

Contact form