Ζαβαρόπουλος Πρόδρομος

Ζαβαρόπουλος Πρόδρομος Τεχνικός Εξωσωματικής Κυκλοφορίας

Β' Παιδοκαρδιοχειρουργική Κλινική

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • Σχολή :  Σ.Ε.Υ.Π.  στο  Τ.Ε.Ι.  Θεσσαλονίκης  , τμήμα  Τ.Ι.Ε.  από  11-1985  εως  04-1989.
 • Πτυχίο  στις  11-4-1989  με  βαθμό  :  8.2  (αρ. πρωτ. 807/20-4-1989  ,αρ.μητρώου 243).
 • Πιστοποίηση  εργασιακής επάρκειας και ικανοτήτων από τον Ευρωπαϊκό Σύλλογο Τεχνικών Εξωσωματικής Κυκλοφορίας (European Board of Cardiovascular Perfusion), από  5- 9- 1995, με αριθμό μέλους  950262.
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης από το τμήμα Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο πρόγραμμα “Τεχνικές Εξωσωματικής Κυκλοφορίας – Τεχνολογία Συσκευών Καρδιοχειρουργικής” μ βαθμό “ΑΡΙΣΤΑ” και με Αριθμ.Πιστοπ. :2020/259

Πρακτική Άσκηση

 • Από 03-10-1988  εως  31-3-1989  στο  Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

  Α.Χ.Ε.Π.Α. στα  εργαστήρια:  Mικροβιολογικό, Βιοχημικό, Αιματολογικό, Παθολογοανατομικό.

 • Από  20-6-1993  εως  21-9-1993 σε  εργαστήριο πυρινικής  ιατρικής.

Ερευνητικό Πρόγραμμα

Από  01-01-1991  εως  30-4-1992.  Εκπόνηση  ερευνητικού  προγράμματος  στο  νοσοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.: «Μελέτη  της δράσης  του  αντιλεμφοκυτταρικού  ορού  σε  μυελοδυσπλαστικά νοσήματα  με  in  vitro  καλλιέργειες»  (αρ.πρωτ. 111/7-5-1992)  (Π.Ε.Ν.Ε.Δ. αρ. 1342)

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Από Σεπτέμβριο  1991  εως  Φεβρουάριο  1994  ως  Ειδικός/Τεχνικός  Εξωσωματικής  Κυκλοφορίας  στην  κλινική  « Αγιος Λουκάς»  στη  Θεσσαλονίκη.

 • Από   21-2-1994   εως   17-6-2008   ως  Ειδικός/Τεχνικός  Εξωσωματικής  Κυκλοφορίας  στο  Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο,  με  δεκαετή  εμπειρία  στις  καρδιοχειρουργικές  επεμβάσεις  παιδιών.

 • Από  16-11-2007  έως 19-8-2013  ως  Προϊστάμενος Ειδικός/Τεχνικός   Εξωσωματικής  Κυκλοφορίας  στην  καρδιοχειρουργική  κλινική  Παίδων του  « ΜΗΤΕΡΑ  ΙΔΙΩΤΙΚΗ  ΓΕΝΙΚΗ  ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ  ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ  ΚΛΙΝΙΚΗ  Α.Ε.»

 • Aπό   22-11-2007   εως    28-6-2013  ως Ειδικός/Τεχνικός Εξωσωματικής Κυκλοφορίας  μερικής  απασχόλησης  στο θεραπευτήριο « ΥΓΕΙΑ».

 • Από  28- 11- 2014  έως  06- 11- 2018  ως  Ειδικός/Τεχνικός Εξωσωματικής Κυκλοφορίας  μερικής απασχόλησης. στο  Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο.

 • Από  4-7-2013   εως 06-11-2018 ως  ΠροΪστάμενος Ειδικός/Τεχνικός Εξωσωματικής Κυκλοφορίας  στην καρδιοχειρουργική κλινική «Παίδων  ΙΑΣΩ».

 • Από 07-11-2018 εως  σήμερα ως  Ειδικός/Τεχνικός Εξωσωματικής Κυκλοφορίας στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο.

 • Μεγάλη  εμπειρία  στην  εφαρμογή  μακροχρόνιων υποστηρικτικών καρδιοπνευμονικών  συστημάτων , σε ενήληκες  και  ιδιαίτερα  σε παιδιά , που  απαιτούνται  σε  δύσκολες –  κρίσιμες  καταστάσεις (IABP , VADS , ECMO ).