Ζάχος Κωνσταντίνος

Ζάχος Κωνσταντίνος Ορθοπαιδικός

Αναπληρωτής Διευθυντής ΣΤ' Ορθοπαιδικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • Τίτλος Ειδικότητας στην Ορθοπαιδική Χειρουργική,Πανεπιστήμιο Αθηνών & Υπουργείο Υγείας,Μάρτιος 2008
 • Αναγνώριση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του πτυχίου στην Ελλάδα & Ευρωπαική Ένωση,Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνωρίσεως Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ),Ιούνιος 1998
 • Πτυχίο Ιατρικής (MD degree),Pecs Medical University, Hungary, Σεπτέμβριος 1997

Μετεκπαίδευση – Εξειδίκευση

 • Μετεκπαίδευση στην Χειρουργική του Ισχίου (Clinical Research Fellow in Hip Surgery – SpR Level) Southmead Hospital & Frenchay Hospital North Bristol NHS Trust, Bristol, United Kingdom (Mr. E.J. Smith & Mr. A.J. Ward) 23/03/2009 – 24/09/2010
 • Μετεκπαίδευση στις Λοιμώξεις του Μυοσκελετικού Συστήματος και στο Τραύμα του Άνω Άκρου (Scholar Resident & Research Fellow), University of Southern California, Depart-ment of Orthopaedic Surgery, Upper Extremity Trauma Service & Musculoskeletal Infec-tion Service, LA County Hospital & USC University Hospital, Los Angeles, CA, USA (Prof. M.J. Pantzakis, Dr. Ch. Zalavras & Dr. J.M. Itamura) 23/02/2006 – 23/08/2006
 • Επιστημονικός Συνεργάτης, Εξωτερικό Ιατρείο Διαβητικού Ποδιού, Εξωτερικού Ιατρείου Οστι-κών Λοιμώξεων και Ερευνητικό Εργαστήριο Λοιμώξεων και Αντιμικροβιακής Χημειοθεραπεί-ας «ΓΚ ΔΑΙΚΟΣ», Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή, Α’ Προ-παιδευτική Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΛΑΙΚΟ» (Καθ. Γ. Πετρίκκος & Dr. Ν. Τεντολούρης) 10/2000 – 10/2002

Ειδικότητα

Ορθοπαιδική Χειρουργική

 • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή, Α’ Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική, Γενικό Nοσοκομείο Αττικής «ΚΑΤ» & Πανεπιστημιακό Γενικό Νο-σοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» (11/10/2002 – 31/12/2007)

Γενική Χειρουργική

 • Κλινική Γενικής Χειρουργικής, Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο»
 • 2/10/1998 – 01/01/1999
 • Κλινική Γενικής Χειρουργικής, Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής «Αγία Βαρβάρα» 21/02/2000 – 23/10/2000
 • Κλινική Γενικής Χειρουργικής, Νοσοκομείο Θείας Πρόνοιας «Η Παμμακάριστος» 11/06/2002 – 8/07/2002

Ιατρική Σχολή

 • Pecs University Medical School, English Program, Diploma of Medical Doctor (Πτυχίο Ιατρικής), Ουγγαρία (1991–1997)
 • Αναγνώριση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του πτυχίου στην Ελλάδα & Ευρωπαική Ένωση, Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνωρίσεως Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής, Ιούνιος 1998

 

Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

 • UK GMC No.: 7032928 (Full & Specialist Registration) since 19/03/2009

 • Athens Medical Association No.: 047853 (Full & Specialist Registration)

 • European Bone & Joint Infection Society Membership: 2006 – 

 • Club des AMIS (Anterior Minimal Surgery) 2013 –

 

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

Παρούσα Θέση:

 • Αναπληρωτής Διευθυντής ΣΤ’ Ορθοπαιδικής Κλινικής Νοσοκομείου «Υγεία» 01/11/2016 – σήμερα.

Προϋπηρεσία:

 • Επιμελητής ΣΤ’ Ορθοπαιδικής Κλινικής Νοσοκομείου «Υγεία» 01/07/2013 – 31/10/16

 • Επιμελητής Ορθοπαιδικής Κλινικής Νοσοκομείου «Μητέρα» 01/03/2011 – 30/06/2013

 • Αναπληρωτής Διευθυντής (Acting Consultant), Southmead Hospital & Frenchay Hospi-tal, North Bristol NHS Trust, Bristol, United Kingdom 27/09/2010 – 28/02/20011

 • Locum Consultant in Trauma & Orthopaedics, Royal South Hampshire Hospital, South-ampton NHS Treatment Centre, Southampton, United Kingdom 23/12/2010 & 24/12/2010

 • Μετεκπαιδευόμενος στην Χειρουργική του Ισχίου (Clinical Research Fellow in Hip Sur-gery) Avon Orthopaedic Centre, North Bristol NHS Trust, Bristol, United Kingdom 23/03/2009 – 24/09/2010

 • Ειδικός Ορθοπαιδικός Χειρουργός (Ελ. Επαγγελματίας) – Εξωτερικός Συνεργάτης Νοσο-κομείο «Ερ. Ντυνάν» 19/5/2008 – 11/03/2008

 • Ειδικευόμενος Ιατρός (Παράταση Θητείας), Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Α-θηνών, Ιατρική Σχολή, Α’ Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» 11/10/2007 – 31/12/2007

 • Ειδικευόμενος Ιατρός, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή, Α’ Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙ-ΚΟΝ» 11/10/2002 – 10/10/2007

 • Ειδικευόμενος Ιατρός, Κλινική Γενικής Χειρουργικής, Νοσοκομείο Θείας Πρόνοιας «Η Παμμα-κάριστος» 11/06/2002 – 08/07/2002

 • Ιατρός Μονάδος, 350ης Πτέρυγας Κατευθυνόμενων Βλημάτων, Ελληνική Πολεμική Αεροπορί-α, Αθήνα 29/8/2001 – 08/06/2002

Εκπαιδευτική Εμπειρία:

 • Προσκεκλημένος εκπεδευτής / ομιλητής σε Διεθνή Συνέδρια

  • Indications and Contra-Indications of THR: Hip & Knee Arthroplasty Instructional Course for Trainee Orthopaedic Surgeons (using anatomical specimens), Lille, France 26 – 28 October 2009

  • Demonstration on Anatomical Specimens of the Posterior Approach with Resurfacing THR by videolink: Hip & Knee Arthroplasty Instructional Course for Trainee Orthopaedic Surgeons (using anatomical specimens), Lille, France 26 – 28 October 2009

  • The Role of Cementless Hip: Hip & Knee Arthroplasty Instructional Course for Trainee Orthopaedic Surgeons (using anatomical specimens), Lille, France 26 – 28 October 2009

  • Demonstration on Anatomical Specimens of the Posterior Approach with Cemented THR by videolink: Hip & Knee Arthroplasty Instructional Course for Trainee Orthopaedic Sur-geons (using anatomical specimens), Lille, France 26 – 28 October 2009

 • Προσκεκλημένος εκπεδευτής / ομιλητής σε Ελληνικά Συνέδρια

  • Anterior minimal Invasive Surgery in Hip Replacement with live surgery, Αθήνα, 17 Νοεμ-βρίου 2013

  • Αναθεώρηση σε 2 στάδια σε Περιπροθετικές Λοιμώξεις Γόνατος: Εκπαιδευτικό Πρόγραμ-μα Α’ Ορθοπαιδικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής Αθηνών, 9 Οκτωβρίου 2007

  • Κλινική Εξέταση Άνω Άκρου: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Α’ Ορθοπαιδικής Κλινικής Ιατρι-κής Σχολής Αθηνών, 27 Φεβρουαρίου 2007

  • Κακώσεις Βραχιονίου Πλέγματος: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Α’ Ορθοπαιδικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής Αθηνών, 24 Ιανουαρίου 2006

  • Θερμοκρασία: Αθλητική Επίδοση σε Θερμό Περιβάλλον: 4ο Σεμινάριο Αθλητισμός & Θά-λασσα, Πόρος, 1 – 3 Ιουλίου 2005

  • Ειδικές Φλεγμονές Αυχενικής Μ.Σ.Σ.: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Α’ Ορθοπαιδικής Κλινι-κής Ιατρικής Σχολής Αθηνών, 1 Μαρτίου 2005

  • Ειδικές Φλεγμονές Αυχενικής Μ.Σ.Σ.: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Α’ Ορθοπαιδικής Κλινι-κής Ιατρικής Σχολής Αθηνών, 1 Μαρτίου 2005

  • Μορφομετρική Σύγκριση του Σπονδυλικού Αυχένος προς το Σύνολο Αυχένος – Πλευράς στη ΘΜΣΣ: 10ο Σεμινάριο Εμβιομηχανικής της Σπονδυλικής Στήλης: Αθήνα, 3 – 5 Δεκεμ-βρίου 2004

  • Ορθώσεις – Προθέσει:, Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Α’ Ορθοπαιδικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής Αθηνών, 23 Μαρτίου 2003

  •  Η επίδραση της Aκινητοποίησης & της Δυναμικής Συμπίεσης στη Γεννετική Έκφραση των Κυττάρων του Μεσοσπονδυλίου Δίσκου: 9ο Σεμινάριο Εμβιομηχανικής Σπονδυλικής Στή-λης, Αθήνα, 28–30 Νοεμβρίου 2003

  • Αθλητικές Κακώσεις στο Θαλάσσιο Σκι: 2ο Σεμινάριο Αθλητισμός & Θάλασσα, Πόρος, 13–14 Ιουλίου 2002

 • Επιβλέψεις – Μαθήματα 

  • Κατά την περίοδο που ήμουν αναπληρωτής επιμελητής στο Southmead Hospital (Bristol, UK), μία από τις υποχρεώσεις μου ήταν να καθοδηγώ τους φοιτητές στα εξωτερικά ια-τρεία και στα χειρουργεία καθώς και να επιβλέπω τους ειδικευόμενους στην πραγματο-ποίηση χειρουργικών επεμβάσεων 

  • To 2007 ένας από τους ρόλους που είχα ως επικεφαλής ειδικευόμενος στην Α’ Πανεπι-στημιακή Ορθοπαιδική Κλινική στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» ήταν να επιβλέπω τους νεότερους ειδικευόμενους τόσο στους θαλάμους όσο και στα χει-ρουργεία. 

  • Απο το 2003 -2008 ως μέλος της Α’ Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής Αθηνών έλαβα ενεργό μέρος στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της κλινικής καθο-δηγώντας τους φοιτητές στις επισκέψεις στους θαλάμους και παραδίδοντας διαλέξεις . 

 • Σεμινάρια με θέμα την εκπαίδευση

  • Two-day Teach the Teacher Course for Doctors, Oxford Medical 12-13/02/2011, London

 

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Κλινικό ενδιαφέρον:
Το κλινικό μου ενδιαφέρον εστιάζεται στον τομέα της εξειδίκευσής μου, δηλαδή στην επανορθωτική χειρουργική του ισχίου και του γόνατος καθώς και στις οστικές λοιμώξεις.
Κατά την διάρκεια της καριέρας μου έχω αντιμετωπίσει πληθώρα απλών και πολύπλοκων περιπτώσεων χρησιμοποιώντας πάντα τις πιο σύγχρονες μεθόδους και υλικά.
Σκοπός μου είναι να προσφέρω στους ασθενείς μου μια ασφαλή, αποτελεσματική και στα πλαίσια του εφικτού οικονομική θεραπεία μέσα απο εξατομικευμένες λύσεις.

Ερευνητικό ενδιαφέρον:
Τα τελευταία χρόνια το ερευνητικό μου ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο δυσπλαστικό ισχίο όπου σε συνεργασία με τον Mr. Evert Smith έχουμε αναπτύξει μια καινούργια τεχνική για την αντιμετώπιση του η οποία το 2012 δημοσιεύτικε στο έγκριτο ορθοπαιδικό περιοδικό JBJS

 

Διακρίσεις & Βραβεία

 • Εξι μήνες υποτροφία από το Υπουργείο Υγειας για μετεκπαίδευση στις μυοσκελετικές λομώξεις και στις κακώσεις του άνω άκρου στο University of Southern California (USC), USA, Φεβρουάριος – Αύγουστος 2006.

 • Επικεφαλής ειδικευόμενος (Chief Resident), Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή, Α’ Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενι-κό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ», 1996-1997

 

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Peer Review Publications

 • Zahos K, Mehendale S, Ward AJ, Smith EJ, Nichols M. The 15° face-changing acetabu-lar component for the treatment of osteoarthritis secondary to developmental dysplasia of the hip. JBJS 2012 Feb;94-B (2):163-166 

 • Soultanis KC, Pyrovolou N, Zahos KA, Karaliotas GI, Lenti A, Liveris I, Babis GC, Sou-cacos PN. Late Postoperative Infection following Spinal Instrumentation: Stainless Steel versus Titanium Implants. J Surg Orthop Adv. 2008 Fall;17(3):193-9.

 • Babis GC, Zahos KA, Karaliotas GI, Soucacos PN. Treatment of Stage III-A-1 and III-B-1 Periprosthetic Knee Infection with Two Stage Exchange Arthroplasty and Articulating Spacer. J Surg Orthop Adv. 2008 Fall;17(3): 173-8.

 •  Papagelopoulos PJ, Mavrogenis AF, Karamitros AE, Zachos KA, Nomikos G, Sou-cacos PN. Distal Leg Wear Debris Mass from a Rotating Hinged Knee Prosthesis: A Case Report. J. Arthroplasty 2007 Sept ;22 (6): 909-915.

 • Korres DS, Papagelopoulos PJ, Zahos KA, Kolia MD, Poulakou GG, Falagas ME. Multifo-cal Spinal and Extra–Spinal Mycobacterium Chelonae Osteomyelitis in a Renal Trans-plant Recipient. Transpl Infect Dis 2007 Mar; 9(1):62-5.

 • Tentolouris N, Petrikos G, Vallianou N, Zachos C, Daikos GL, Tsapogas P, Markou G, Katsilambros N. Prevalence of Methicilline-Resistant Staphylococcus Aureus in Infected and Not-Infected Diabetic Foot Ulcers. Clin Microbiol Infect 2006;12(2):186-189.

 • Mastrokalos DS, Zahos KA, Korres DS, Soucacos PN. Arthroscopic Debribement and Irrigation of Periprosthetic Total Elbow Infection: A Case Report. Arthroscopy 2006;22(10):1140

Abstructs

 • Smith EJ, Ward AJ, Zahos KA. The 15° face-changing acetabular cup-solution for the “shallow acetabulum”. Hip Int 2012;22(4):471-472

Other Publications

 • Mastrokalos DS, Zahos KA, Giannitsioti E, Soucacos PN. Septic Arthritis by Serratia Marcescens after Arthroscopical ACL Reconstruction with Hamstrings: A Case Report. J.Orthopaedics 2006;3(3)e13

 • Plachouras D, Giannitsioti E, Zahos K, Papagelopoulos PJ, Kanellakopoulou K. Chronic Osteomyelitis: Diagnosis and Treatment, Ostoun 2004;15(3):189-195 

 • Plachouras D, Zahos K, Papagelopoulos PJ, Kanellakopoulou K, Giamarellos-Bourboulis E. Carrier Systems for the Local Delivery of Anti-microbials in the Treatment of Chronic Bone Infection; Ostoun 2004;15(3):196-203