Δερδελής Γρηγόριος

Δερδελής Γρηγόριος Μαιευτήρας - Γυναικολόγος

Επιστημονικός Yπεύθυνος, Τμήματος Γυναικολογικών Υπερήχων

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι