Ζαχαρόπουλος Γεώργιος

Ζαχαρόπουλος Γεώργιος Ακτινοδιαγνώστης

Διευθυντής, Τμήματος Γενικών Υπερήχων

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι