Σπυρίδης Γεώργιος

Σπυρίδης Γεώργιος Χειρουργός Παίδων

Διευθυντής, Τμήματος Παιδο – Χειρουργικής Ογκολογίας

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

ΜΗΤΕΡΑ: Αγγελία

Το ΜΗΤΕΡΑ προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της συνεχούς ανάπτυξης του με στόχο την παροχή ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών ποιοτικού επιπέδου, επιθυμεί να προσλάβει Ιατρό Παθολόγο που θα προσφέρει Ιατρικές Υπηρεσίες στον Παθολογικό Τομέα της Γενικής Κλινικής (για Εφημερίες).
Μάθετε περισσότερα..