Σπυρίδης Γεώργιος

Σπυρίδης Γεώργιος Χειρουργός Παίδων

Διευθυντής, Τμήματος Παιδο – Χειρουργικής Ογκολογίας

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι