Βρακίδου Ευφημία

Βρακίδου Ευφημία Αιματολόγος

Διευθύντρια Ιατρικής Υπηρεσίας Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • Απόφοιτος Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Αιματολόγος Νοσ. Ευαγγελισμός

 

Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

 • Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία

 • Μέλος της American Society Of Hematology

 • Μέλος της European Hematology Association

Μέλος Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών:

 • Co-Editor Pet /Ct Στα Λεμφώματα (Springer)

 • Συγγραφή 2 Κεφαλαίων Σε Περιοδικά (Λεμφώματα- Mds)

 

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Ελεύθερος Συνεργάτης Νος. ΥΓΕΙΑ

  • 1986-1990: Ελεύθερος Παθολόγος

  • 1990-1992: Παθολόγος-Αιματολόγος Σε Ιατρικό Κέντρο Bio-Check

  • 1991-2000: Νοσοκομείο ‘’Υγεια’’ Ως Συνεργάτης Αιματολόγος Στην Ομάδα Α. Παπαγιάννη

  • 2000- Σήμερα: Συνεργάτης Αιματολόγος Με Τη Δική Μου Αιματολογική Ομάδα.

 • Συνεργασια Με Dr. Α. Tefferi: Mayo Clinic Rochester

Εκπαιδευτική Πείρα:

 • Διδασκαλία Μεταπτυχιακών Μαθημάτων Σε Πτυχιούχους Ιατρούς

 • Συμμετοχή Ως Εκπαιδευτής Σε Επιστημονικές Εκδηλώσεις Γ’ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο ‘’Σωτηρία’’, Νοσοκομείο ‘’Ευαγγελισμός’’, Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Νοσοκομείο ‘’Υγεια’’ 

 

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Κλινικό Ενδιαφέρον:

 • Λευχαιμία 

 • Λεμφώματα 

 • Χρόνια Μυελοyπερπλαστικά Σύνδρομα 

 • Θρομβοφιλία

Ερευνητικό Ενδιαφέρον:

 • Κλινικές Μελέτες Που Αφορούν Τη Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία, Τις Οξείες Λευχαιμίες, Τα Λεμφώματα (N.H.L Και Hodgkin), Το Πολλαπλούν Μυέλωμα, Τη Μυελοσκλήρυνση. 

 • Υπεύθυνος Ερευνητής (Primary Investigator) Σε Διεθνή Πρωτόκολλα Με Θέμα Χλλ Ανθεκτική Και Ερο.

 

Διακρίσεις & Βραβεία

 • Εργασία με Θέμα : R-Chop στο Πρωτοπαθές Λέμφωμα Μεσοθωρακίου, Rituximab, Cyclophosphamide, Doxorubicin, Vincristine, And Prednisone With Or Without Radiotherapy In Primary Mediastinal Large B-Cell Lymphoma: The Emerging Standard Of Care. Pmid: 22282906

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

 • Cytotoxic T Cell-Mediated Gastritis After Rituximab Treatment For Gastric Malt Lymphoma. Pmid : 23725385

 • Rituximab, Cyclophosphamide, Doxorubicin, Vincristine, And Prednisone With Or Without Radi-otherapy In Primary Mediastinal Large B-Cell Lymphoma: The Emerging Standard Of Care. Pmid: 22282906

 • Association Of Interleukin-1a, Interleukin-1b And Interleukin-1 Receptor Antagonist Gene Pol-ymorphisms With Multiple Myeloma. Pmid:17926179

 • Pure Infradiaphragmatic Hodgkin’s Lymphoma. Clinical Features, Prognostic Factor And Com-parison With Supradiaphragmatic Disease. Pmid:16434368

 • A Randomized Trial Comparing Intensified Cnop Vs. Chop In Patients With Aggressive Non-Hodgkin’s Lymphoma.  Pmid: 12769340