Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

  • 1992 – 1995: Υπηρεσία Υπαίθρου & Στρατιωτική Θητεία
  • 1984 – 1990: Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πάτρας
  • 1983: Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

  • 2001 – 2002: Ειδικός Συνεργάτης Κέντρου Εξωσωματικής Γονιμοποίησης ‘’Εμβρυογένεσις’’.

  • 1999 – 2001: Υποειδικότητα στην Αναπαραγωγική Ιατρική, Εξωσωματική Γονιμοποίηση & Ενδοσκοπική Χειρουργική στο νοσοκομείο Hammersmith του Imperial College στο Λονδίνο. Παράλληλα επιμελητής στο τμήμα Μαιευτικής – Γυναικολογίας.

  • 1995 – 1999: Ειδικότητα Μαιευτικής – Γυναικολογίας στο Birmingham  Women’s Hospital Αγγλίας & στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ‘’Αλεξάνδρα’’ Αθήνας.

  • 1990 – 1992: Γενική Χειρουργική στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών