Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

  • 1992 – 1995: Υπηρεσία Υπαίθρου & Στρατιωτική Θητεία
  • 1984 – 1990: Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πάτρας
  • 1983: Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

  • 2001 – 2002: Ειδικός Συνεργάτης Κέντρου Εξωσωματικής Γονιμοποίησης ‘’Εμβρυογένεσις’’.

  • 1999 – 2001: Υποειδικότητα στην Αναπαραγωγική Ιατρική, Εξωσωματική Γονιμοποίηση & Ενδοσκοπική Χειρουργική στο νοσοκομείο Hammersmith του Imperial College στο Λονδίνο. Παράλληλα επιμελητής στο τμήμα Μαιευτικής – Γυναικολογίας.

  • 1995 – 1999: Ειδικότητα Μαιευτικής – Γυναικολογίας στο Birmingham  Women’s Hospital Αγγλίας & στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ‘’Αλεξάνδρα’’ Αθήνας.

  • 1990 – 1992: Γενική Χειρουργική στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών

ΜΗΤΕΡΑ: Αγγελία

Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ κατέχοντας ηγετική θέση στον τομέα των ιδιωτικών νοσοκομειακών μονάδων προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της συνεχούς ανάπτυξης του με στόχο την παροχή ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών ποιοτικού επιπέδου, επιθυμεί να προσλάβει: ΙΑΤΡΟΥΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΥΣ για απασχόληση στα Κεντρικά Εργαστήρια.
Μάθετε περισσότερα..