Βελτσίστα Αλεξάνδρα

Βελτσίστα Αλεξάνδρα Παιδίατρος

Επιμελήτρια της Παιδιατρικής Κλινικής

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι