Παπαδόπουλος Αλέξανδρος

Παπαδόπουλος Αλέξανδρος Ουρολόγος

Επιμελητής Β' Ουρολογικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • Πτυχιούχος Ιατρικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 • Fellow of European Board of Urology
 • Urooncology Fellowship Addenbrooke’s Cambridge University Hospitals UK
 • Robotic Surgery Training Course

 

Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

 • Μέλος της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρίας

 • Μέλος της Ευρωπαiκής Ουρολογικής Εταιρίας

 

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Ειδικευόμενος στην Γενική Χειρουργική, τμήμα Χειρουργικής , ΓΝΑ “Αμαλία Φλέμινγκ” 

 • Ειδικευόμενος στην Ουρολογία, Ουρολογικό τμήμα, ΓΝΑ “Ο Ευαγγελισμός” Αθήνα

 • Clinical Fellow in Uro-Oncology Ουρολογικό τμήμα, Addenbrooke’s NHS Hospital, Cambridge, United Kingdom 

 • Locum Consultant Urological Surgeon Addenbrooke’s NHS Hospital Cambridge, United Kingdom

 

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

 • Καρκίνος: προστάτη, ουροδόχου κύστεως, νεφρού, όρχι

 • Καλοήθης υπερπλασία προστάτη

 • Νεφρολιθίαση – Λιθίαση Ουρητήρα

 • Minimally Invasive Surgery: DaVinci Robotic Surgery, Λαπαροσκοπικές επεμβάσεις, Laser

 

Διακρίσεις & Βραβεία

 • Υπότροφος της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρίας για το έτος 2007 

 • 1ο Βραβείο στις Γραπτές Εξετάσεις για την υποτροφία “ Απόστολος Δεληβελιώτης’’ 

 • 1ο Βραβείο από την οργανωτική επιτροπή του 18ου Πανελληνίου Ουρολογικού Συνεδρίου για την εργασία με τίτλο: “Ριζική Νεφρεκτομή και Θρομβεκτομή επί Νεφροκυτταρικού Καρκινώματος με Επέκταση στην Κάτω Κοίλη Φλέβα. Η Τεχνική μας”

 • 1ο Βραβείο από την οργανωτική επιτροπή του 19ου Πανελληνίου Ουρολογικού Συνεδρίου για την εργασία με τίτλο: “Μερική Κινητοποίηση Ουρογεννητικού Κόλπου. Η Αρχική μας Εμπειρία”

 • 1ο Βραβείο Εκπαιδευόμενων Ουρολόγων στο ετήσιο meeting των ουρολό-γων της Ανατολικής Αγγλίας Δεκεμβριος 2009 για τη συμμετοχή στην εργα-σία ” An Audit for Robotic Assisted Laparoscopic Radical Prostatectomy”.

 

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

 • Η χρήση του λαπαροσκοπικού υπερηχογραφήματος κατά τη διάρκεια της ρομποτικά υποβοηθούμενης μερικής νεφρεκτομής. 21ο Πανελλήνιο Ουρολογικό συνέδριο Ηράκλειο 16-19 Οκτωβρίου 2014

 • Ρομποτικά υποβοηθούμενες ουρολογικές επεμβάσεις. Η εμπειρία της β΄Ουρολογικής κλινικής του Δ.Θ.Κ.Α Υγεία. 21ο Πανελλήνιο Ουρολογικό συνέδριο Ηράκλειο 16-19 Οκτωβρίου 2014

 • “DaVinci νευροπροστατευτική ριζική προστατεκτομή περιγραφή της τεχνικής μας” 21ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο Αθήνα 11-14 Οκτωβρίου 2012

 • Ρομποτικά υποβοηθούμενη λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομη. Η τεχνική δύο κέντρων του Ηνωμένου Βασιλείου. “Ελληνική Ουρολογία”, τόμος 23, τεύχος 1, 2011, σελ.38-47

 • “Η Ρομποτική χειρουργική στο χώρο της Ουρολογίας”. “Νοσοκομειακά Χρονικά”,τομ72, συμπλ τευχος no2, 2010, σελ.585-596