Βανταράκης Εμμανουήλ

Βανταράκης Εμμανουήλ Ακτινοδιαγνώστης

Αναπλ. Διευθυντής Τμήματος Γενικών Υπερήχων ΜΗΤΕΡΑ

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • Πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Πλέβεν.
 • Ιατρική Ειδικότητα Ακτινοδιαγνωστικής.Περιφέρεια Αττικής.
 • Δίπλωμα εκπαιδευτή Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης Ενηλίκων (BLS) και χρήσης Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδιστού (AED).

 

Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

 • Μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.

 • Μέλος της Ακτινολογικής Εταιρίας .

 • Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Εφαρμογής των Υπερήχων στην Ιατρική και Βιολογία (HSUMB).

 

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Ιατρός Ακτινοδιαγνώστης στο Τμήμα Γενικών Υπερήχων του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ – ΜΗΤΕΡΑ, 05/2016 έως σήμερα.

 • Τμήμα Υπερήχων-Triplex και Αξονικού Τομογράφου του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών Ή ΕΛΠΙΣ,καθώς και ενεργή συμμετοχή στα απογευματινά ιατρεία του Νοσοκομείου στις Επεμβατικές Πράξεις υπό Υπερηχοτομογράφο,2014-2016.

 • Ειδικευόμενος Ιατρός Ακτινοδιαγνώστης στο Γ.Ν.Α ¨Η ΕΛΠΙΣ¨και στο Γ.Ν.ΠΑΤΗΣΙΩΝ, 2009-2014.

 • Ιατρός Υπηρεσίας Υπαίθρου στο Γενικό Νοσοκομείο Κυθήρων και στο Περιφερειακό Ιατρείο Χώρας Κυθήρων, 2008-2009.

 

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

 • Διαγνωστική Υπερηχοτομογραφία.

 • Ελαστογραφία Ήπατος (FIBROSCAN)