Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • 1985 – 1992: Πτυχίο Ιατρικής Σχολής, Πανεπιστήμιο Πάτρας

Τίτλος Ειδικότητας/ Άδεια:

 • 2004: Τίτλος Ειδικότητας στη Νεφρολογία
 • 1992: Άδεια Άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος, Ελλάδα

 

Διδακτορική Διατριβή

 • Θέμα: «Αντίσταση στην ινσουλίνη, αιμοδυναμική προσαρμογή και επιβίωση των ασθενών σε αιμοκάθαρση», Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιατρική Σχολή, Σε εξέλιξη

Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

 • Μέλος της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας, 1999

 • Μέλος του European Dialysis and Transplant Association (EDTA), 1999

 

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Μάιος 2015 – σήμερα: Αναπληρώτρια Διευθύντρια, Νεφρολογικό Τμήμα, Κλινική ΜΗΤΕΡΑ, Αθήνα

 • Ιούνιος 2012 – Μάιος 2015: Επιστημονικός Συνεργάτης,Όμιλος Ιατρικού Αθηνών  

 • Νοέμβριος 2004 – Ιούνιος 2012: Επιμελήτρια Νεφρολόγος, Νεφρολογικό Τμήμα, Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν, Αθήνα

 • 2011 – σήμερα: Ιατρός Νεφρολόγος, Νεφρολογικό Ιατρείο, Αθήνα

Εκαπιδευτική Πείρα:

 • 1999 – 2003: Ειδικευόμενη Νεφρολογίας, Νοσοκομείο Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Αθήνα

 • Ιανουάριος – Ιούνιος 2002: Ειδικευόμενη Νεφρολογίας, Μονάδα Περιτοναϊκής Κάθαρσης, Toronto Western Hospital, Toronto, Canada 

 • 1996 – 1999: Ειδικευόμενη Παθολογίας, Νοσοκομείο Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Αθήνα  

 • 1993 – 1996: Υπηρεσία Υπαίθρου, Κέντρο Υγείας Μελιγαλά, Μεσσηνία

 • 1992 – 1993: Ειδικευόμενη Παθολογίας, 7ο Θεραπευτήριο ΙΚΑ Αθηνών, Αθήνα 

 

Διακρίσεις & Βραβεία

Poster, World Congress of Nephrology:

 • “Insulin resistance as an independent predictor of mortality in patients on chronic Hemodialysis” Tziviskou E,Kakaletri C,Ziakka S,Karakasis F,Papagalanis N, June 8-12, 2003, Berlin

 

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις σε Ελληνικά περιοδικά: 

 1. “Αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο και σύνδρομο ιδιοπαθούς μικτής κρυοσφαιριναιμίας τύπου ΙΙ με νεφρική συμμετοχή” Ζιάκκα Σ., Κουντούρης Σ., Ράμμος Γ., Καρακάσης Φ., Τζιβίσκου Ε., Δουλγεράκης Χ., Καπνίσης Σ., Κουρβέλου Χ., Τερζόγλου Κ., Παπαγαλάνης Ν. Ελληνική Νεφρολογία, τόμος 13,τεύχος 1,Ιανουάριος 2001:40-47

 2. ”Αντίσταση στην ινσουλίνη, δυσλιπιδαιμία και επιβίωση ασθενών σε χρόνια περιοδική αιμοκάθαρση.” Ντάτσης Γ., Τζιβίσκου Ε., Κουντούρης Σ., Δουλγεράκης Χ., Καπνίσης Σ., Πουλάς Α., Καρακάσης Φ., Κουρβέλου Χ., Ζιάκκα Σ., Καραμπάτσος Α., Παπαγαλάνης Ν. Ελληνική Νεφρολογία, τόμος 13,συμπληρωματικό τεύχος,2001:193-200

Δημοσιεύσεις σε ξενόγλωσσα περιοδικά: 

 1. ”Hyperhomocysteinemia as a risk factor of cardiovascular disease in hemodialysis patients and the beneficial effects of folic acid and vitamin B6” Ziakka S,Rammos G,Kountouris S,Doulgerakis C,Tziviskou E,Kapnisis S,Karakasis,F,Courvelou C,Papagalanis N.,  Journ of Hyper 2002;20(suppl 4):42 (Abstract)

 2. ”Oxidative stress during hemodialysis session and the correlation with the dialyzer membranes” Ziakka S,Doulgerakis C,Kakaletri K,Kapnisis S,Tziviskou E,Karakasis F,Courvelou C,Karampatsos A,Papagalanis N., Journ of Hyper 2002;20(supp 4):42 (Abstact)

 3. ”Effect of the renin-angiotensin system inhibition on albuminuria in patients with primary    Glomerulonephritis”Courvelou C,Kapnisis S,Ziakka S,Doulgerakis C,Kountouris S,Tziviskou E,Kakaletri K,  Siavelis C,Karakasis F,Karampatsos A,Constantinidou M,Ioakimidou I,Papagalanis N., Journ of Hyper 2002;20(supp 4):42 (Abstact)

 4. “Prolonged Administration over Six Hours of Large Doses of Intravenous Iron Saccharate (500mg) Prevents Severe Adverse Reactions in Peritoneal Dialysis” H.K.Aggarwal,E.Tziviskou,V.Bellizzi,M.Khandelwal,L.Moupas,J.M.Bargman,S.V.Jassal, D.G.Oreopoulos, Perit Dial Int 2002;22:636-637

 5. “Prevalence, pathogenesis and treatment of hypokalemia in patients on chronic peritoneal dialysis: One center’s experience and review of the literature” Effie Tziviskou, Carlos Musso, Vincenzo Bellizzi, Mukesh Khandelwal, Tao Wang, Shokoufeh Savai & Dimitrios Oreopoulos, Intern Uro and Nephro 35:429-434, 2003

 6. ‘Volume expansion and sodium balance in peritoneal dialysis patients. Part II: Newer insights in management’ Khandelwal M, Kotheri J, Krishnan M, Liakopoulos V, Tziviskou E, Sahu K, Chatalalsingh C, Bargman J, Oreopoulos D Adv Perit Dial 2003; 19: 44-52

 7. “Vascular access in elderly patients with end-stage renal disease” Nikolaos Bessias, Kosmas Paraskevas, Effie Tziviskou, Vassilios Andrikopoulos, Int Urol Nephrol (2008) 40:1133-1142, REVIEW

 8. ”Emerging vascular risk factors in atherosclerotic renal artery stenosis” N.Bessias, P.Georgakis, E.Tziviskou, K.I.Paraskevas, J Vasc Endovasc Surg 2009;16:41-9