Τζέμου Σταματία

Τζέμου Σταματία Νεφρολόγος

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • Πτυχίο Ιατρικής Πανεπιστημίου Μπολώνιας – Ιταλία ΤΥΧΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΠΟΛΩΝΙΑΣ –ΙΤΑΛΙΑ.
 • Δίπλωμα Επεμβατικής Αισθητικής Ιατρικής Μεταπτυχιακής Σχολής Μιλάνο – Ιταλία.

 

Διδακτορική Διατριβή

 • Μεταπτυχιακή Διατριβή: Νέες Θεραπευτικές Προσεγγίσεις στη Θεραπεία της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας του ηλικιωμένου ασθενούς. 

Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

 • Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία 

 • Ευρωπαϊκή Νεφρολογική Εταιρεία

 

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • 2018: Επιστημονικός Συνεργάτης ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ 

 • 2015 – Σήμερα: Νεφρολόγος Μονάδας Τεχνητού Νεφρού ‘ΜΗΤΕΡΑ’

 • 2014 – Σήμερα: Συνεργάτης Κέντρου Επεμβατικής Αισθητικής Ιατρικής SYMMETRIA 

 • 2014 – 2015: Συνέχιση της εργασίας στη Νεφρολογική Κλινική του ΓΝΑ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ως Ειδικός Νεφρολόγος 

 • 18/06/2014: Τίτλος Ειδικότητας Νεφρολόγου

 • 2010 – 2014: Ειδικευόμενη της Νεφρολογικής του Γ.Ν. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

 • 2009 – 2010: Υπεύθυνη στη Μ.Τ.Ν του Νοσοκομείου ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ

 • 2006 – 2008: Ειδικευόμενη Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείου 401 ΓΣΝΑ

 • 2003 – 2004: Υπηρεσία υπαίθρου Π.Ι.ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ, ΓΝ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

 • 2002 – 2003: Εργασία στη Νεφρολογική Κλινική του ΓΝΑ. ΛΑΙΚΟ

 

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Κλινικό ενδιαφέρον:

 • Αρτηριακή υπέρταση

 • Σπειραματονεφρίτιδες

 • Κληρονομικές, συγγενείς νόσοι νεφρού

 • Διαβητική νεφροπάθεια

 • Αιμοκάθαρση

Ερευνητικό ενδιαφέρον:

 • Ερευνητής στη μη παρεμβατική μελέτη optima με τίτλο: προοπτική μελέτη παρατήρησης για την αξιολόγηση των επιπέδων αιμοσφαιρίνης σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο και νεφρική αναιμία, που δεν υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση και λαμβάνουν θεραπεία με mircera (methoxy-polyethylene-glycol-epoetin beta), η οποία διεξήχθη στη Νεφρολογική Κλινική του ΓΝΑ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ