Θεοφάνης Κωνσταντίνος

Θεοφάνης Κωνσταντίνος Παθολόγος

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

  •  Ιατρική Σχόλη Πανεπιστημίου Αθηνών

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

  • Υπηρεσία στο «ΥΓΕΙΑ» επί 33 σχεδόν συναπτά έτη