Σπέγγος Κωνσταντίνος

Σπέγγος Κωνσταντίνος Νευρολόγος

Διευθυντής Β' Νευρολογικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • Απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Χαϊδελβέργης – Medi-zinische Fakultat, Ruprecht Karls Universitat Heidelberg, 1994.
 • Διδακτορική διατριβλη στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ruprecht Karls, Heidelberg με βαθμό „cum laude“. Φεβρουάριος 1995
 • Άδεια Ασκήσεως Ιατρικού Επαγγέλματος στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας (Approbation als Arzt), 1996.
 • Άδεια Ασκήσεως Ιατρικού Επαγγέλματος στην Ελλάδα, 1996.
 • Τίτλος Ειδικότητας Νευρολογίας, 2000.
 • Εξειδίκευση στην αντιμετώπιση ασθενών με αγγειακά εγκεφαλικά επεισό-δια και στη διακρανιακή υπερηχογραφία στη Νευρολογική Κλινική του Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης (Neurologische Klinik – Klinikum Mannheim der Universitat Heidelberg).
 • Μεταπτυχιακός κύκλος σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Καϊζερσλάουτερν (Universitat Kaiserslautern – Zentrum fur Fernstudien und Universitare Weiterbildung) με θέμα «Management Ιδρυμάτων Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας» (Management von Gesundheits- und Sozialeinrichtungen), 2000-2001.
 • Μεταπτυχιακός κύκλος σπουδών στο Betriebswirtschaftliches Institut Oeconomia Medica Chur στην Κολωνία με θέμα «Διοίκηση Επιχειρήσεων για Ιατρούς („BWL fur Arztinnen und Arzte”), 2001-2002 Απονομή σχετι-κού Διπλώματος και του Τίτλου του Διπλωματούχου Οικονομολόγου Υ-γείας (“Dipl.-Gesundheitsokonom / Dipl. Oec. med.“).
 • Παρακολούθηση του Πανεπιστημιακού Μεταπτυχιακού Προγράμματος “8th EUSI European Stroke Summer School” υπό την αιγίδα της European Stroke Initiative στο Danube-University, Krems, Austria, 2004.
 • Άδεια εκτέλεσης υπερηχογραφημάτων για τα όργανα της ειδικότητας της Νευρολογίας από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 2007.
 • Παρακολούθηση του πανεπιστημιακού μεταπτυχιακού προγράμματος (Ε-θνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Κέντρο Επαγγελματικής Επιμόρφωσης) με θέμα «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης», 2008.
 • Διδακτορική διατριβή στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστρια-κού Πανεπιστημίου Αθηνών με βαθμό Άριστα, 2009.

 

Διδακτορική Διατριβή

 • Διδάκτορας (Dr.med.) της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ruprecht Karls Universitat Heidelberg με θέμα “Klinische und epidemiologische Aspekte des Schilddrusenkarzinoms – Ergebnisse einer klinikinternen Erhebung (1966-1992)“ και βαθμό „cum laude“. Φεβρουάριος 1995.

 • Διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα: «Αιτιοπαθογενετικοί Μηχανισμοί και Έκβαση Αγ-γειακών Παθήσεων του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος σε Άτομα Νεαρής Ηλικίας» και βαθμό «Άριστα». Μάρτιος 2009.

 

Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

Μέλος Επιστημονικών Εταιρειών, Φορέων και Ιδρυμάτων:

 • Ελληνική Νευρολογική Εταιρεία (2000)

 • Ελληνικός Οργανισμός Εγκεφαλικών – ιδρυτικό μέλος και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. (2015)

 • Ελληνική Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης (2009)

 • Εθνική Επιτροπή για τα Σπάνια Νοσήματα – αναπληρωματικό μέλος (2014)

 • Deutsche Gesellschaft fur Neurologie (2000)

 • European Stroke Conference – Chairman of the Program Committee (2015)

 • European Stroke Research Foundation – Member of the Advisory Board (2014)

 • European Stroke Organisation – Ιδρυτικό μέλος και Member of the Board of Directors (2012-2014)

Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής Επιστημονικών Περιοδικών:

 • Cerebrovascular Diseases, Εγκέφαλος

Κριτής – Ad hoc Reviewer Επιστημονικών Περιοδικών:

 • Stroke, Cerebrovascular Diseases, Neurology, European Neurology, European Journal of Neurology, Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry, Clinical Neurology Neurosurgery, Neuromuscular Disorders, Age Ageing, Hel-lenic Journal of Cardiology και σε άλλα 13 διεθνή περιοδικά

 

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Κλινική εξάσκηση στη Νευρολογία στη Νευρολογική Κλινική του Πανεπι-στημίου της Χαϊδελβέργης (Neurologische Κlinik, Universitatsklinikum Mannheim der Universitat Heidelberg)

 • Επιστημονικός Συνεργάτης της Νευρολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο (2002-2003).

 • Λέκτορας Νευρολογίας στη Νευρολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθη-νών, Επιμελητής του Κλινικού Τμήματος ΝΑ και Υπεύθυνος της Μονάδας Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων του Κέντρου Ειδικών Νευρολογικών Νοσημάτων (2003- 2008).

 • Επίκουρος Καθηγητής Νευρολογίας στην Α’ Νευρολογική Κλινική του Πα-νεπιστημίου Αθηνών, Υπεύθυνος του Κλινικού Τμήματος ΝΑ και της Μονά-δας Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων του Κέντρου Ειδικών Νευρολογι-κών Νοσημάτων (2008- 2011).

 • Αναπληρωτής Καθηγητής Νευρολογίας στην Α’ Νευρολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών (από το 2011).

 • Ειδικός Σύμβουλος Νευρολογίας της 3ης Κλινικής Εντατικής Θεραπείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Ευγενίδειο Θεραπευτήριο (Οκτώβριος 2006 – 2016).

 • Ειδικός Σύμβουλος Νευρολογίας της Δερματολογικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Νοσοκομείο Α. Συγγρός (2013 – 2016).

Εκπαιδευτική Πείρα: 

 • Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Προπτυχιακής Εκπαίδευσης και Μετεκπαιδευτι-κών Σεμιναρίων της Α’ Νευρολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο από το 2002 έως το 2016.

 • Συμμετοχή στην 3μελή συμβουλευτική επιτροπή για την εκπόνηση 10 δι-δακτορικών διατριβών (επιβλέπων σε 4).

 • Συμμετοχή ως διδάσκων στα Προγράμματα Συνεχούς δια Βίου Εκπαίδευ-σης άλλων Πανεπιστημιακών Κλινικών και Επιστημονικών Εταιρειών.

 

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Κλινικό ενδιαφέρον:

 • Αγγειακά Εγκεφαλικά Νοσήματα

 • Σκλήρυνση κατά Πλάκας

 • Κεφαλαλγία

 • Σπάνια Νοσήματα

Ερευνητικό ενδιαφέρον:

 • Αγγειακά Εγκεφαλικά Νοσήματα

 • Μυϊκά Νοσήματα

 • Φυσιολογία της Άσκησης

 

Διακρίσεις & Βραβεία

 • Fellow of the European Stroke Council (FESC) in Recognition of Outstanding Contributions to the Field of Vascular Neurology. 2006

 • Recognised Professional Member of the American Heart Association and American Stroke Association. 2006

 • Fellow of the European Stroke Organisation (FESO) in Recognition of Outstanding Contributions to the Field of Vascular Neurology. 2008

 

Βιβλία

 • Επιμέλεια μετάφρασης κι έκδοσης του βιβλίου Jones, Netter Παθολογία, τ. ΙV, Νευρικό Σύστημα, από τις Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης το 2010.

 • Συγγραφή του Κεφαλαίου Αγγειακά Εγκεφαλικά Νοσήματα (Ισχαιμικό ΑΕΕ) στο σύγγραμμα «ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ, Επιτομή Θεωρίας και Πράξης», Broken Hill Publishers, 2016.

 

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Άρθρα σε Διεθνή Περιοδικά και Ανακοινώσεις σε Διεθνή Συνέδρια:

 • Συνολικά 172 δημοσιεύσεις σε διεθνή ιατρικά περιοδικά με συνολικό Impact Factor 555.66, μέσο Impact Factor 3.42, H-Index 23 και 1960 βιβλιογραικές αναφορές (Scopus).

 • Συνολικά 197 ανακοινώσεις, εκ των οποίων οι 180 δημοσιευμένες σε supplements διεθνών περιοδικών. 

 • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=spengos+k

Άρθρα σε Ελληνικά Περιοδικά και Ανακοινώσεις σε Ελληνικά Συνέδρια:

 • Συνολικά 37 δημοσιεύσεις σε Ελληινικά περιοδικά και 77 ανακοινώσεις σε εγ-χώρια συνέδρια.