Σαρρής Γεώργιος

Σαρρής Γεώργιος Καρδιοχειρουργός

Διευθυντής Β' Παιδοκαρδιοχειρουργικής Κλινικής

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • Απόφοιτος Τμήματος Βιοχημικών Επιστημών και της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Harvard
 • Απόφοιτος του Διδακτορικού Προγράμματος Επιστημών Υγείας και Τεχνολογίας (Harvard- MIT Division of Health Sciences and technology) του ΜΙΤ
 • Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • Ειδικευθείς στην Γενική Χειρουργική και στην Καρδιοχειρουργική, καθώς και στις Μεταμοσχεύσεις  Καρδιάς και Πνευμόνων  στο Πανεπιστήμιο Stanford, υπό την διεύθυνση του μεγάλου διδασκάλου της καρδιοχειρουργικής και «πατέρα» των μεταμοσχεύσεων καρδιάς, Καθηγητή Norman Shumway.
 • Πτυχιούχος των American Board of Surgery and American Board of Thoracic Surgery
 • Eξειδίκευση (Fellowship) στην Παιδοκαρδιοχειρουργική στο Πανεπιστήμιο Emory.
 • Εργάστηκε ως Καθηγητής Καρδιοχειρουργικής και Υπεύθυνος Παιδιατρικών Μεταμοσχεύσεων στην Cleveland Clinic.
 • Στην Ελλάδα, οργάνωσε εξαρχής την Παιδοκαρδιοχειρουργική Κλινική του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου το 1997 και την διηύθυνε για 10 χρόνια.
 • Οργάνωσε εξαρχής το 2007 και διηύθυνε  την Παιδοκαρδιοχειρουργική Κλινική του ΜΗΤΕΡΑ επί πενταετία.
 • Οργάνωσε εξαρχής το 2012 και διηύθυνε  την Παιδοκαρδιοχειρουργική Κλινική του ΜΗΤΕΡΑ επί εξαετία.
 • Τα άριστα χειρουργικά του αποτελέσματα έχουν πιστοποιηθεί σε τακτική βάση από την Ευρωπαϊκή Παιδοκαρδιοχειρουργική Εταιρεία.

Μέλος Εταιρειών

 • Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Παιδοκαρδιοχειρουργικής Εταιρείας (European Congenital Heart Surgeons Association – ECHSA)

 • Ιδρυτικό Μέλος, Συμπρόεδρος της Επιτροπής Έρευνας και Πρώην Μέλος του ΔΣ της Παγκόσμιας Εταιρείας Παιδοκαρδιοχειρουργικής (World Society for Pediatric and Congenital Heart Surgery – WSPCHS)

 • Μέλος Επί Τιμή της Εταιρείας Χειρουργών Συγγενών Καρδιοπαθειών των Η.Π.Α. (Congenital Heart Surgeons Society – CHSS)

 • Μέλος του Παγκόσμιου Συμβουλίου Εκπαίδευσης στην Παιδοκαρδιοχειρουργική (Global Council for Education in Pediatric and Congenital Heart Surgery – GCPCHS)

 • Καθηγητής, Παγκόσμιο Πανεπιστήμιο Καρδιοχειρουργικής Παίδων και Συγγενών Καρδιοπαθειών (World University for Pediatric and Congenital Heart Surgery – WUPCHS)

 • Μέλος της Αμερικανικής Εταιρείας Θωρακοχειρουργικής (American Association for Thoracic Surgery – AATS)

 • Μέλος της Αμερικανικής Εταιρείας Χειρουργών Θώρακος (Society of Thoracic Surgeons – STS)

 • Μέλος της της Διεθνούς Εταιρείας Μεταμοσχεύσεων Καρδιάς- Πνευμόνων (International Society for Heart and Lung Transplantation – ISHLT)

 • Μέλος της Ευρωπαϊκής Παιδοκαρδιοχειρουργικής Εταιρείας (και πρώην μέλος της Επιτροπής Συγγενών Καρδιοπαθειών και Κατευθυντηρίων Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Καρδιοχειρουργικής Εταιρείας European Association for Cardiothoracic  Surgery (EACTS)

 • Διευθυντής Αθηναϊκού Καρδιοχειρουργικού και Παιδοκαρδιοχειρουργικού Ινστιτούτου

 • Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας Συγγενών Καρδιοπαθειών της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Θώρακος, Καρδιάς, και Αγγείων.

 • Πρόεδρος Επιτροπής Συγγενών Καρδιοπαθειών Παίδων και Ενηλίκων του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.).