Σακκά Παρασκευή

Σακκά Παρασκευή Νευρολόγος Ψυχ.

Διευθύντρια Τμήματος Νευροεκφυλιστικών Παθήσεων Εγκεφάλου - Ιατρείου Μνήμης ΥΓΕΙΑ

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • Πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Απόκτηση τίτλου Νευρολόγου-Ψυχιάτρου, Ιούλιος 1982
 • 1982 – 1983 Registrar στο Πανεπιστημιακό Ψυχιατρικό Νοσοκομείο του Cambridge.
 • Διδάκτωρ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 1996

 

Διδακτορική Διατριβή

 • Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος της Νευρολογικής Κλινικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο “Σχέση αιμάτωσης και χωροκατακτητικών εξεργασιών εγκεφάλου με τη χρήση SPECT”, 1996

Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

Μέλος εταιριών:

 • Πρόεδρος της Εταιρείας Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών (από το 2002)

 • Γενική Γραμματεύς Ελληνικής Εταιρείας Άνοιας

 • Μέλος της Ελληνικής Νευρολογικής Εταιρείας

 • Μέλος της European Neurological Society

 • Μέλος της American Academy of Neurology

Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού:

 • «Επικοινωνία για τη νόσο Alzheimer»

Εκδότρια – Διευθύντρια του περιοδικού:

 • «Ενημέρωση για τη νόσο Alzheimer»

 

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Κλινική εργασία, Πανεπιστημιακό Ψυχιατρικό Νοσοκομείο του Cambridge, Μεγάλη Βρετανία, 01/10/1982-31/12/1983

 • Επιμελήτρια, Νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ, Νευρολογική Κλινική, 01/12/1982-09/10/2003, αποχώρηση με το βαθμό της Αναπληρώτριας Διευθύντριας

 • Διευθύντρια, Δ.Θ.Κ.Α “ΥΓΕΙΑ”, Τμήμα Νευροεκφυαλιστικών Παθήσεων Εγκεφάλου – Ιατρείου Μνήμης, από 10/10/2003

 

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Κλινικό ενδιαφέρον:

 • Νόσος Alzheimer

 • Non- Αlzheimer Άνοιες

 • Νευροψυχολογικές δοκιμασίες στα διάφορα είδη ανοϊκών συνδρόμων

 • Ταχέως εξελισσόμενες Άνοιες

 • Προγεροντικές Άνοιες

 • Parkinson-plus σύνδρομα

Ερευνητικό ενδιαφέρον:

 • Βιολογικοί δείκτες στην Άνοια – Πρωτεΐνες στο ΕΝΥ

 • Νευροαπεικονιστικές τεχνικές (PET, SPECT) στα ανοϊκά σύνδρομα

 • Η κοινωνική διάσταση της Νόσου Alzheimer- Επιβάρυνση φροντιστών – Οργανώσεις Alzheimer

 • Πρόληψη της Άνοιας και της Νόσου Alzheimer ειδικότερα

 

Διακρίσεις & Βραβεία

 • «Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Άνοια» & «Πρόεδρος του Εθνικού Παρατηρητηρίου για την Άνοια».

Βιβλία

 • Συγγραφή κεφαλαίων στο βιβλίο «Άνοια: Ιατρική και Κοινωνική Πρόκληση», University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 2005

 • «Εγχειρίδιο Φροντιστών», Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών, Αθήνα, 2007

 • «Η νόσος Alzheimer μπορεί να αντιμετωπιστεί. Ενημερωθείτε!», Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών, Αθήνα, 2007

 • «Δραστηριότητες για άτομα που πάσχουν από Νόσο Alzheimer», Εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα, 2011

 • «Νοητική άσκηση – ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ», University Studio Press, Αθήνα, 2012

 • «Μη φαρμακευτικές θεραπείες στην Άνοια», Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών, Αθήνα, 2013

 • Συγγραφή κεφαλαίου στο βιβλίο «Ενδυνάμωση και συνηγορία», Εκδόσεις ΤΟΠΟΣ, 2016

 

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

 • “Sleep quality and duration in relation to memory in the elderly: Initial results from the Hellenic Longitudinal Investigation of Aging and Diet”. Neurobiol Learn Mem, 2017.

 •  “Mediterranean diet and cognitive health: Initial results from the Hellenic Longitudinal Investigation of Ageing and Diet”. PLoS One, 2017 Aug 1;12(8):e0182048.

 •  “Dataset on the associations between sleep quality/duration and cognitive performance in cognitively healthy older adults”. Data brief, 2017;1 (14): 720-723.

 • “Protecting cognition from aging and Alzheimer’s disease: a computerized cognitive training combined with reminiscence therapy”.  Caltagirone C.Int J Geriatr Psychiatry, 2016.

 •  “Life after care: psychological adjustment to bereavement in family carers of people with dementia”, Int Psychogeriatr, 2016.

 • “Effectiveness of open-label donepezil treatment in patients discontinuing memantine monotherapy”, Curr Med Res Opin, November 2007 (5) “Physical exercise as an intervention in women with mild cognitive impairment. Biology of Exercise Vol. 11.1. 2015” “Evaluating the Needs of Dementia Patients’ Caregivers in Greece: A Questionnaire Survey. International Journal of Caring Sciences, Volume 8 Issue 2, Pages 274–280, 2015”

 • “Sharing knowledge to advance healthcare policies in Europe for people living with dementia and their carers: the ALCOVE project. Barr et al. Archives of Public Health, 70:21, 2012”

 • “Attitudes and perceptions regarding Alzheimer’s diseases in Greece”, Am J Alzheimer’s Dis Other Dement 2009, 24(1): 21-6.

 • “Therapeutic Targets in Alzheimer’s Disease”, Primary Psychiatry, 2009, 16(11):29-36

 • “Galantamine improves cognition, behavioral symptoms and functioning: a 6-month non-interventional study”, Annals of General Psychiatry, 2010, 9(Suppl 1): S131

Πρόσφατες εισηγήσεις – ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια:

 • 69th American Academy of Neurology Annual Meeting, “HELIAD study: Dementia prevalence in Greece”,2017, Boston

 • EFNS, Joint congress of European neurology – Oral presentation: Ageing and dementia 1 “Early diagnosis of dementia – A campaign in a population of elderly people in Athens”, Istanbul, Turkey, June 2014

 • Σύγχρονα Θέματα Νευροαπεικόνισης: Στρογγυλή τράπεζα – Προεδρείο: «Νόσος Parkinson και Παρκινσονικά Σύνδρομα», 2014, Αθήνα

 • 167th Annual Meeting – American Psychiatric Association, May 3-7, 2014, New York

 • 1st World Congress on Geriatrics & Neurodegenerative Diseases Research, “Brain reserve and cognitive training in the elderly”, 10-13 April, 2014, Corfu, Greece

 • 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας – Δημόσια Υγεία: Δρόμος προς την ανάπτυξη: Στρογγυλή Τράπεζα, Προεδρείο: Η νόσος Alzheimer μπορεί να προληφθεί! Ενημερωθείτε!, «Προστατευτικοί – Επιβαρυντικοί παράγοντες ανάπτυξης Άνοιας – Νόσου Alzheimer», 2014, Αθήνα

 • Δορυφορικό Συμπόσιο Ελληνικής Εταιρείας Άνοιας, Προεδρείο: Νέες εξελίξεις στην αντιμετώπιση της νόσου Alzheimer: «Σύγχρονα δεδομένα για τη θεραπευτική αντιμετώπιση της νόσου Alzheimer», 2014, Αθήνα

 • 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής: Στρογγυλή Τράπεζα, Προεδρείο: «Γνωστική άσκηση ατόμων με άνοια μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή – αποτελέσματα του Προγράμματος SOCIABLE», 2014, Ιωάννινα

 • 13th International Geneva/Springfield Symposium on Advances in Alzheimer’s Therapy, 2014, Geneva, Switzerland

 • «67th American Academy of Neurology Annual Meeting, «SOCIABLE: A comprehensive ICT cognitive training programme empowering for healthy and cognitively impaired elderly», April 18-25, 2015, Washington, DC.