Σακκά Παρασκευή

Σακκά Παρασκευή Νευρολόγος Ψυχ.

Διευθύντρια Τμήματος Νευροεκφυλιστικών Παθήσεων Εγκεφάλου - Ιατρείου Μνήμης ΥΓΕΙΑ

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • Πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Απόκτηση τίτλου Νευρολόγου-Ψυχιάτρου, Ιούλιος 1982
 • 1982 – 1983 Registrar στο Πανεπιστημιακό Ψυχιατρικό Νοσοκομείο του Cambridge.
 • Διδάκτωρ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 1996

 

Διδακτορική Διατριβή

 • Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος της Νευρολογικής Κλινικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο “Σχέση αιμάτωσης και χωροκατακτητικών εξεργασιών εγκεφάλου με τη χρήση SPECT”, 1996

Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

Μέλος εταιριών:

 • Πρόεδρος της Εταιρείας Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών (από το 2002)

 • Γενική Γραμματεύς Ελληνικής Εταιρείας Άνοιας

 • Μέλος της Ελληνικής Νευρολογικής Εταιρείας

 • Μέλος της European Neurological Society

 • Μέλος της American Academy of Neurology

Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού:

 • «Επικοινωνία για τη νόσο Alzheimer»

Εκδότρια – Διευθύντρια του περιοδικού:

 • «Ενημέρωση για τη νόσο Alzheimer»

 

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Κλινική εργασία, Πανεπιστημιακό Ψυχιατρικό Νοσοκομείο του Cambridge, Μεγάλη Βρετανία, 01/10/1982-31/12/1983

 • Επιμελήτρια, Νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ, Νευρολογική Κλινική, 01/12/1982-09/10/2003, αποχώρηση με το βαθμό της Αναπληρώτριας Διευθύντριας

 • Διευθύντρια, Δ.Θ.Κ.Α “ΥΓΕΙΑ”, Τμήμα Νευροεκφυαλιστικών Παθήσεων Εγκεφάλου – Ιατρείου Μνήμης, από 10/10/2003

 

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Κλινικό ενδιαφέρον:

 • Νόσος Alzheimer

 • Non- Αlzheimer Άνοιες

 • Νευροψυχολογικές δοκιμασίες στα διάφορα είδη ανοϊκών συνδρόμων

 • Ταχέως εξελισσόμενες Άνοιες

 • Προγεροντικές Άνοιες

 • Parkinson-plus σύνδρομα

Ερευνητικό ενδιαφέρον:

 • Βιολογικοί δείκτες στην Άνοια – Πρωτεΐνες στο ΕΝΥ

 • Νευροαπεικονιστικές τεχνικές (PET, SPECT) στα ανοϊκά σύνδρομα

 • Η κοινωνική διάσταση της Νόσου Alzheimer- Επιβάρυνση φροντιστών – Οργανώσεις Alzheimer

 • Πρόληψη της Άνοιας και της Νόσου Alzheimer ειδικότερα

 

Διακρίσεις & Βραβεία

 • «Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Άνοια» & «Πρόεδρος του Εθνικού Παρατηρητηρίου για την Άνοια».

Βιβλία

 • «Όταν η λογική κυνηγάει την μνήμη», συγγραφή κεφαλαίου στο βιβλίο, Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, 2021

 • Συγγραφή κεφαλαίου στο βιβλίο «Ενδυνάμωση και συνηγορία», Εκδόσεις ΤΟΠΟΣ, 2016

 • «Μη φαρμακευτικές θεραπείες στην Άνοια», Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών, Αθήνα, 2013

 • «Νοητική άσκηση – ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ», University Studio Press, Αθήνα, 2012

 • «Δραστηριότητες για άτομα που πάσχουν από Νόσο Alzheimer», Εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα, 2011

 • «Η νόσος Alzheimer μπορεί να αντιμετωπιστεί. Ενημερωθείτε!», Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών, Αθήνα, 2007

 • «Εγχειρίδιο Φροντιστών», Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών, Αθήνα, 2007

 • Συγγραφή κεφαλαίων στο βιβλίο «Άνοια: Ιατρική και Κοινωνική Πρόκληση», University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 2005

 

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

 

 • The Effect of Prolonged Lockdown Due to COVID-19 on Greek Demented Patients of Different Stages and on Their Caregivers, Journal of Alzheimer’s disease: JAD, 2021

 • Late life psychotic features in prodromal Parkinson’s disease, Parkinsonism & Related Disorders , 2021

 • Incidence of mild cognitive impairment in the elderly population in Greece: results from the HELIAD study, Aging Clinical and Experimental Research, 2021

 • Mediterranean diet and risk for dementia and cognitive decline in a Mediterranean population, Journal of the American Geriatrics Society , 2021

 • The factors associated with the presence of psychotic symptoms in the HELIAD Greek community study of older adults, Aging and Mental Health, 2021

 • The impact of COVID‐19 pandemic on people with mild cognitive impairment/dementia and on their caregivers, International Journal of Geriatric Psychiatry, 2020

 • Challenges in the development of accurate normative neuropsychological test data for older adults: Findings from the HELIAD Study: Neuropsychology/early detection of cognitive decline with neuropsychological tests, Alzheimer’s & dementia, 2020

 • Dementia Incidence in the Elderly Population of Greece: Results From the HELIAD StudyAlzheimer Disease and Associated Disorders , 2020

 • 445 – The factors associated with the presence of psychotic symptoms in the HELIAD Greek community study of older adults, International Psychogeriatrics 2020

 • Frailty and prodromal Parkinson’s disease: Results from the HELIAD study, The Journals of Gerontology Series A Biological Sciences and Medical Sciences, 2020

Πρόσφατες εισηγήσεις – ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια:

 • 69th American Academy of Neurology Annual Meeting, “HELIAD study: Dementia prevalence in Greece”,2017, Boston

 • EFNS, Joint congress of European neurology – Oral presentation: Ageing and dementia 1 “Early diagnosis of dementia – A campaign in a population of elderly people in Athens”, Istanbul, Turkey, June 2014

 • Σύγχρονα Θέματα Νευροαπεικόνισης: Στρογγυλή τράπεζα – Προεδρείο: «Νόσος Parkinson και Παρκινσονικά Σύνδρομα», 2014, Αθήνα

 • 167th Annual Meeting – American Psychiatric Association, May 3-7, 2014, New York

 • 1st World Congress on Geriatrics & Neurodegenerative Diseases Research, “Brain reserve and cognitive training in the elderly”, 10-13 April, 2014, Corfu, Greece

 • 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας – Δημόσια Υγεία: Δρόμος προς την ανάπτυξη: Στρογγυλή Τράπεζα, Προεδρείο: Η νόσος Alzheimer μπορεί να προληφθεί! Ενημερωθείτε!, «Προστατευτικοί – Επιβαρυντικοί παράγοντες ανάπτυξης Άνοιας – Νόσου Alzheimer», 2014, Αθήνα

 • Δορυφορικό Συμπόσιο Ελληνικής Εταιρείας Άνοιας, Προεδρείο: Νέες εξελίξεις στην αντιμετώπιση της νόσου Alzheimer: «Σύγχρονα δεδομένα για τη θεραπευτική αντιμετώπιση της νόσου Alzheimer», 2014, Αθήνα

 • 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής: Στρογγυλή Τράπεζα, Προεδρείο: «Γνωστική άσκηση ατόμων με άνοια μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή – αποτελέσματα του Προγράμματος SOCIABLE», 2014, Ιωάννινα

 • 13th International Geneva/Springfield Symposium on Advances in Alzheimer’s Therapy, 2014, Geneva, Switzerland

 • «67th American Academy of Neurology Annual Meeting, «SOCIABLE: A comprehensive ICT cognitive training programme empowering for healthy and cognitively impaired elderly», April 18-25, 2015, Washington, DC.