Ρουμελιώτης Αθανάσιος

Ρουμελιώτης Αθανάσιος Οφθαλμίατρος

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Οφθαλμολογικό Τμήμα Νος. Ο Άγιος Σάββας
 • Ophthalmology Dpt, Northwestern University, Il, Usa
 • Clinical Fellowship In Ophthalmic, Plastic And Reconstructive Surgery, University Of Cincinnati, Oh, Usa

 

Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

 • Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία

 • Αμερικάνικη Ακαδημία Οφθαλμολογίας

 • Ευρωπαϊκή Εταιρεία Οφθαλμικής Πλαστικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής

 

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Συνεργάτης Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ από το 2002

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ:

 • Φροντιστήρια και Μαθήματα Σε Ειδικευόμενους Οφθαλμολογίας Στα Νοσοκομεία Οφθαλμιατρείο, Αττικό, Γενικό Κρατικό

 • Υπεύθυνος για Μαθήματα στους Ειδικευόμενους Οφθαλμολογίας της Ελληνικής Εταιρείας Οφθαλμολογίας

 

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

 • Παθήσεις και Χειρουργική Βλεφάρων

 • Παθήσεις και Χειρουργική Οφθαλμικού Κόγχου 

 • Παθήσεις και Χειρουργική Δακρυικής Οδού 

 • Οφθαλμική Ογκολογία