Ρηγάκος Γεώργιος

Ρηγάκος Γεώργιος Παθολόγος Ογκολόγος

Επιμελητής Γ' Παθολογικής - Ογκολογικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • ΠΓΝΑ «Αλεξάνδρα» Θεραπευτική Κλινική. Ειδικότητα Παθολογίας Ογκολογίας (ειδικό μέρος). Απόκτηση τίτλου ειδικότητας
 • Royal Marsden Hospital, London, UK. Εκπαίδευση με υποτροφία από την ΕΟΠΕ στα πλαίσια της ειδικότητας (τμήμα Κακοηθειών Γυναικολογικών Οργάνων, Νεφρού και Μελανώματος).
 • ΠΓΝΑ « Λαϊκό» , Κλινική Παθολογικής Φυσιολογίας. Ειδικότητα Παθολογίας Ογκολογίας (γενικό μέρος).
 • Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ιατρική Σχολή Μ.Π.Σ «Μοριακή Ιατρική». Ομάδα Μοριακής Ογκογένεσης, Εργ. Ιστ. Εμβρ., Ογκολογικό Εργαστήριο Νοσ. Παίδων «Αγ.Σοφία». Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (M.Sc.) 9,46/10 Άριστα.
 • Διαγνωστικό & Θεραπευτικό Κέντρο «Υγεία». Εκπαίδευση στις ογκολογικές κλινικές ως μεταπτυχιακός υπότροφος της Επιστημονικής Ένωσης Ιατρών «Υγεία».
 • Γενικό Νοσοκομείο Μολάων. Τρίμηνη εκπαίδευση προ θητείας σε αγροτικό ιατρείο (Παθολογική, Χειρουργική, Καρδιολογική Κλινική).
 • Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή. Πτυχίο Ιατρικής : Βαθμός Πτυχίου: 8.03/10.

 

Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

 • Hellenic Society of Head and Neck Oncology (HeSHNO)

 • Μέλος International Association for the study of Lung Cancer (IASLC).

 • ESMO Examination Certification (27/9/2014)

 • American Society of Clinical Oncology (ASCO)

 • Τίτλος Ειδικότητας Παθολογικής Ογκολογίας (28/7/2014)

 • GMC Full registration (ref no 7449906)

 • Μέλος European Society for Medical Oncology (ESMO), (12/09/08)

 • Άδεια Ασκήσεως Ιατρικού Επαγγέλματος (09/02/04)

 • Μέλος Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (27/4/2007)

 

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Νοσοκομείο «Υγεία», Επιμελητής Παθολογικής Ογκολογίας στην 3η Ογκολογική Κλινική,

 • Royal Marsden Hospital, London, UK. Clinical Research Fellow – Clinical Trials Sub-Investigator (Επιστημονικός συνεργάτης στο τμήμα Κακοηθειών Γυναικολογικών Οργάνων, Νεφρού και Μελανώματος).

 • ΠΓΝΑ «Αλεξάνδρα» Θεραπευτική Κλινική, Ειδικευόμενος Ογκολογίας

 • ΠΓΝΑ «Λαϊκό» , Κλινική Παθολογικής Φυσιολογίας. Ειδικευόμενος Παθολογίας.

 • Διαγνωστικό & Θεραπευτικό Κέντρο «Υγεία». Ογκολογική ομάδα κας Ραζή ( ως υπότροφος του μεταπτυχιακού προγράμματος).

 • Γ. Ν. ΜΟΛΑΩΝ, Μολάοι Λακωνίας

  • Ιατρός Αγόνου Αγροτικού Ιατρείου Ρειχέας

  • Πλήρης συμμετοχή στο πρόγραμμα εφημεριών στο τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Παθολογικό & Χειρουργικό). 09/2005 – 01/2007

 • Κέντρο Κατάταξης Εφοδιασμού Μεταφορών, Σπάρτη

  • Ιατρός Μονάδος.

 • Στρατιωτική Μονάδα 95 ΤΥΛΠΕΘ, Ρόδος

  • Ιατρός Μονάδος.

 

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

 • Καρκίνος Πνεύμονα

 • Καρκίνος Κεφαλής Τραχήλου

 • Καρκίνος Πεπτικού

 • Όγκοι ΚΝΣ

 

Διακρίσεις & Βραβεία

 • Υποτροφία από ΕΟΠΕ για μετεκπαίδευση στην Αγγλία (Royal Marsden, London), 2013

 • Βραβείο για 1η θέση στις εξετάσεις του κύκλου σπουδών ΕΑΚΟ, 2012.

 • Υπότροφος ΠΜΣ « Μοριακή Ιατρική» , ΕΚΠΑ. 2007 – 2009

 • Υπότροφος Γερουλάκειου Ιδρύματος Σπάρτης (για την εισαγωγή και φοίτηση στην Ιατρική Σχολή Αθηνών). 1997 – 2003

 • Υποτροφία ΙΚΥ για την επίδοση στο Ακ. Έτος 1998-9. 1998 – 1999

 • Δίπλωμα τιμής από ΔΕΠ Περιγραφικής Ανατομικής  (για την αριστεία στα μαθήματα της έδρας). 1998

 • Δίπλωμα τιμής από σύνδεσμο Λακώνων  «Ο Λυκούργος» (για την υψηλότερη βαθμολογία εισαγωγής σε ΑΕΙ από όλα τα λακωνικά λύκεια). 1997

 

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

 • Bevacizumab in high grade glioma: Is there a subgroup that benefits?  G.Rigakos, A.Kyriazoglou, A.Vernadou, S.Papadopoulos, E.Skarpidi, P.Nomikos, C.Dardoufas, G.Nassioulas, G.Kouvatseas, O.Spyri, S.Labropoulos, E.Razis. (2017) Hematol Med Oncol, Volume 2(4): 1-7.

 • Extracranial and diffuse bone marrow metastases from Anaplastic Oligodendroglioma: a case report and review of the literature. A.Assi, A.Huang, G.Rigakos, S.Papadopoulos, Th.Georgiadis, E.Vrakidou, C.Dardoufas, S.Lampropoulos, P.Nomikos, E.Razis. Neuro-Oncology Practice (submitted 2016).

 • Cancer of unknown primary ultimately diagnosed as male breast cancer: A rare case report. G.Rigakos, A.Vakos, S.Papadopoulos, A.Vernadou, A.Tsimpidakis, D. Papachristou, E.Razis Molecular and Clinical Oncology. 5: 263-266, 2016.

 • Neoplastic meningitis: clinical presentation, differential diagnosis, radiology, diagnosis. G.Rigakos, C.Liakou, N.Felipe, D.Orkoulas-Razis, E.Razis. Cancer Control (under press).

 • Unusual .mandibular metastasis of bladder cancer in a patient and two synchronous malignancies, bladder cancer and chronic lymphocytic leukemia, in a single lymph node. A case report. C.Liakou, M.Georgiou, T.Georgiadis, G.Rigakos, S. Lampropoulos, E.Razis. Case Reports in Clinical Pathology, 2015, Vol. 2, No. 4.

 • Brain Tumors. G.Rigakos, E.Razis. The Doctor. 2015:18:64-65.

 • EGFR gene gain and PTEN protein expression are favorable prognostic factors in patients with wt-KRAS metastatic colorectal cancer treated with Cetuximab. E.Razis, G.Pentheroudakis, G.Rigakos, M.Bobos, G.Kouvatseas, O.Tzaida, T.Makatsoris, P.Papakostas, M.Bai, A.Goussia, E.Samantas, D.Papamichael, O.Romanidou, I.Efstratiou, E.Tsolaki, A.Psyrri, W.De Roock, D.Bafaloukos, G.Klouvas, S.Tejpar, K.T. Kalogeras, D.Pectasides, G.Fountzilas. Journal of Cancer Research and Clinical Oncology. 2014 Mar, doi: 10.1007/s00432-014-1626-2. Epub 2014 Mar 5.

 • Newer Therapeutic Agents for Urogenital System Tumors. F.Stavridi, G.Rigakos, E.Razis. Journal of Medical Annals (Hygeia Hospital Monthly Edition), 2012; 16(3): 791-795.

 • BRCAness: Finding the Achilles Heel in Ovarian Cancer. G.Rigakos E.Razis. Oncologist. 2012;17(7):956-62. Epub 2012 Jun 6.

 • Evaluation of the association of PIK3CA mutations and PTEN loss with efficacy of trastuzumab therapy in metastatic breast cancer. Razis E, Bobos M, Kotoula V, Eleftheraki AG, Kalofonos HP, Pavlakis K, Papakostas P, Aravantinos G, Rigakos G, Efstratiou I, Petraki K, Bafaloukos D, Kostopoulos I, Pectasides D, Kalogeras KT, Skarlos D, Fountzilas G. Breast Cancer Res Treat. 2011 Jul;128(2):447-56. Epub 2011 May 19.