Πλωμαρίτογλου Ανδρονίκη

Πλωμαρίτογλου Ανδρονίκη Νευρολόγος Ψυχ.

Αναπληρώτρια Διευθύντρια Νευρολογικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών. Πτυχίο Ιατρικής.
 • Ειδικότητα Νευρολογίας στη Νευρολογική κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αιγινήτειο Νοσοκομείο.

Μετεκπαίδευση:

 • Επιστημονικός συνεργάτης – κλινική και ερευνητική εξειδίκευση στις Αγγειακές Ε-γκεφαλικές Νόσους (Clinical and Research fellow in Stroke) στο Massachusetts General Hospital, Harvard University, Boston, MA
 • Επιστημονικός συνεργάτης – κλινική εξειδίκευση (Clinical fellow) στο Νοσοκομείο Αποκατάστασης του Πανεπιστημίου Harvard (Spaulding Rehabilitation Hospi-tal, Harvard University, Boston, MA).
 • Διακρανιακό Υπερηχογράφημα, Wake Forest University School of Medicine
 • Πτυχίο Master of Science στην Επιδημιολογία, Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Harvard, (Harvard School of Public Health, Boston, MA)

Υποτροφίες:

 • Ελληνικό Ίδρυμα Harvard
 • Gerondelis Foundation
 • Th. & Th. Cozzika Public Benefit Foundation
 • Κοινωφελές Ίδρυμα «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης»

 

Διδακτορική Διατριβή

 • « Μελέτη του Πυρετού σε ασθενείς με Οξύ Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο». Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

 • Ελληνική Νευρολογική Εταιρεία

 • International Society of Greek Neuroscientists

 • American Academy of Neurology (Corresponding Active member)

 • American Stroke Association / American Heart Association

 • Ελληνική Νευροφυσιολογική Εταιρεία

 • Ελληνικός Οργανισμός Εγκεφαλικών, ιδρυτικό μέλος

 • European Stroke Organisation

 

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Συνεργάτης Νευρολόγος Νοσοκομείου Υγεία – Αναπληρώτρια Διευθύντρια της Νευρολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Υγεία

 • Ιδιωτικό Ιατρείο.

Ερευνητική Δραστηριότητα:

 • Κλινικός Ερευνητής (Clinical investigator) σε πολλές κλινικές μελέτες (GAIN study, κλπ.) κατά τη διάρκεια της μετεκπαίδευσης στις Αγγειακές Εγκεφαλι-κές Νόσους στο Πανεπιστήμιο Harvard.

 • Κλινικός Κριτής (Clinical adjudicator) σε διεθνείς κλινικές μελέτες: μελέτη CHARISMA, μελέτη CRESCENDO.

 • Κλινικός Ερευνητής στην REBIF/NEO35 κλινική μελέτη.

Εκπαιδευτική Πείρα:

 • Συμμετοχή στα εκπαιδευτικά σεμινάρια του Ελληνικού Οργανισμού Εγκεφα-λικών.

 • Συμμετοχή στο πρόγραμμα εκπαιδευτικών μαθημάτων για τους μεταπτυχια-κούς ιατρούς στο νοσοκομείο Υγεία με μία διάλεξη σε κάθε σειρά υποτρό-φων.

 • Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά σεμινάρια του νευρολογικού τμήματος του Γ.Ν.Α. «Γ.Γεννηματάς».

 • Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά σεμινάρια του νευρολογικού τμήματος του Ναυ-τικού Νοσοκομείου Αθηνών.

 • Συμμετοχή στο σεμινάριο APLS (Advanced Pediatric Life Support) που οργα-νώθηκε από την Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Παίδων «Αγ.Σοφία».

 

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Κλινικό ενδιαφέρον:

 • Ισχαιμικά και Αιμορραγικά Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια

 • Πολλαπλή Σκλήρυνση 

 • Μεταιχμιακή Εγκεφαλίτιδα, Παρεγκεφαλιδικά σύνδρομα

 • Ανοια

 • Νόσος Parkinson, Κεφαλαλγία 

Ερευνητικό ενδιαφέρον:

 • Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια, Αμυλοειδική Εγκεφαλική Αγγειοπάθεια- Αγγειίτιδα ΚΝΣ,

 • Πολλαπλή Σκλήρυνση 

 • Μεταιχμιακή Εγκεφαλίτιδα αυτοάνοση και παρανεοπλασματική

 • Αγγειακή και Μετωποκροταφική Ανοια.

 

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Ξενόγλωσσες Δημοσιεύσεις:

 • Georgilis K, Plomaritoglou A, Dafni U, Bassiakos Y, Vemmos K. Etiology of fever in patients with acute stroke. Journal of Internal Medicine (1999 Aug; 246(2):203-9).(Impact Factor:2.382)

 • Athanasoulis CA, Plomaritoglou A. Preoperative imaging of the carotid bifurcation. Current trends.

 • Int Angiol (2000 Mar;19(1):1-7).(Impact Factor:0.465)

 • Kelly PJ, Rosand J, Kistler JP, Shih VE, Silveira S, Plomaritoglou A, Furie KL.Homocysteine, MTHFR 677C–>T polymorphism, and risk of ischemic stroke: re-sults of a meta-analysis.Neurology (2002 Aug 27;59(4):529-36). (Impact Factor:4.633)

 • Seth P. Finklestein and Androniki Plomaritoglou. “Growth Factors”. In L. Miller, ed., Head Trauma: Basic, Preclinical, and Clinical Aspects, John Wiley and Sons, Inc, New York.

Δημοσιεύσεις σε Ελληνικά Περιοδικά και Βιβλία:

 • Α.Πλωμαρίτογλου, Κ.Γεωργιλής. «Εγκεφαλίτιδα» στο βιβλίο «Καταστάσεις Επεί-γουσας Ιατρικής στη Λοιμωξιολογία», σελ. 39, εκδ. ΖΗΤΑ, 2003. Επιμέλεια έκδοσης Κ. Γεωργιλής, Β.Σεϊτανίδης.

 • Α.Πλωμαρίτογλου, «Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια» στο Βιβλίο «Εξελίξεις στην Παθολογία. Νεώτερες Απόψεις στη Διάγνωση και Θεραπεία», έκδοση του Διαγνω-στικού και Θεραπευτικού Κέντρου Αθηνών Υγεία, 2006.

 • Α.Πλωμαρίτογλου, «Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια» στο Βιβλίο «Εξελίξεις στην Παθολογία. Νεώτερες Απόψεις στη Διάγνωση και Θεραπεία», έκδοση του Διαγνω-στικού και Θεραπευτικού Κέντρου Αθηνών Υγεία, 2011.

 • Α. Πλωμαρίτογλου. «Η Παθοφυσιολογία των Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδί-ων». Εν Τω Βάθει – Επιστημονική έκδοση της Νευρολογικής Κλινικής του Γ.Ν.Α. «Γ.Γεννηματάς», Σεπτέβριος-Οκτώβριος 2005, τεύχος 9, σελ.26.

 • Κ.Γεωργιλής, Α.Πλωμαρίτογλου. «Οξεία Εγκεφαλίτις». Ελληνική Ιατρική Επιθεώ-ρηση, Ιανουάριος-Μάρτιος 2008, 20(1):36.