Πισταλματζιάν Νικόλαος

Πισταλματζιάν Νικόλαος Παθολόγος Ογκολόγος

Επιμελητής, Ογκολογικής Κλινικής

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι