Παπαχριστοφόρου Χριστόφορος

Παπαχριστοφόρου Χριστόφορος Γυναικολόγος

Διευθυντής, Τμήματος Κολποσκόπησης– Παθολογίας Τραχήλου

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι