Νικολόπουλος Παναγιώτης

Νικολόπουλος Παναγιώτης Ακτινοδιαγνώστης

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • Πτυχιούχος Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών (2005)
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (2011)
 • Τίτλος Ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής (2013)

 

Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

 • Ελληνική Ακτινολογική Εταιρία

 • Ελληνική Εταιρία Επεμβατικής Ακτινολογίας

 • European Society of Radiology (ESR)

 • Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe (CIRSE).

 

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Τμήμα Αξονικής και Μαγνητικής τομογραφίας «Κυανούς Σταυρός» 2014-2015

 • Τμήμα Αξονικής και Μαγνητικής τομογραφίας «ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ». 2016

 

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

 • Ογκολογική απεικόνιση

 • Καρδιαγγειακή απεικόνιση

 • Επεμβατική ακτινολογία

 • Μυοσκελετική απεικόνιση