Φαναριώτης Ιωάννης

Φαναριώτης Ιωάννης Ακτινοδιαγνώστης

Αναπληρωτής Διευθυντής Γενικών Υπερήχων ΥΓΕΙΑ

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • Πτυχιούχος Ιατρικής Σχολής Αθηνών 1993.
 • Ειδίκευση στην Ακτινοδιαγνωστική στο Π.Γ.Ν. Παίδων «Π. & Α. Κυριακού» 1994-1995.
 • Ειδίκευση στην Ακτινοδιαγνωστική στο Π.Γ.Ν. Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς» 1995-1999.

 

Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

 • Μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.

 • Μέλος της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας.

 • Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Απεικόνισης Μαστού.

 • Active Member of European Society of Breast Imaging (EUSOBI)

 

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Αναπληρωτής Διευθυντής τμήματος υπερήχων ΥΓΕΙΑ & ΜΗΤΕΡΑ 2011.

 • Συνεργάτης ιατρός του τμήματος υπερήχων του ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ 2000.

 • Επιστημονικά υπεύθυνος του ακτινολογικού τμήματος του πολυιατρείου «ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟ ΕΠΕ» 2001-2008.

 • Συνεργάτης του τμήματος υπερήχων κοιλίας του Ιατρικού Αθηνών 1999-2000.

 

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Κλινικό ενδιαφέρον:

 • Απεικόνιση μαστού-Απεικόνιση τραχήλου

 Ερευνητικό ενδιαφέρον:

 • Νεότερες εφαρμογές των υπερήχων

 

Διακρίσεις & Βραβεία

 • Βραβείο Αριστείας από την Επιστημονική Ένωση Ιατρών ΥΓΕΙΑ 2015.

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

 • Μία περίπτωση γιγαντοκυτταρικού όγκου του λιθοειδούς και της τυμπανικής κοιλότητας που δεν παρουσίασε υποτροπή μετά δεκαετία Ελληνική Ακτινολογία 29(2) 134-135 (1998).

 • Mixed Tumor of the vagina: sonographic and magnetic resonance imaging findings. Ultrasound in obstetrics and Cynecology 07 August 2009