Νικολάου Κωνσταντίνος

Νικολάου Κωνσταντίνος Ψυχίατρος

Συνεργάτης Τμήματος Νευροεκφυλιστικών Παθήσεων Εγκεφάλου - Ιατρείο Μνήμης ΥΓΕΙΑ

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

  • 1983-1990:Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

  • Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών (από το 2002)

  • Μέλος Ελληνικής Εταιρείας Άνοιας

 

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

  • Τίτλος Ειδικότητας στην Ψυχιατρική: 26/07/1999

  • Επιστημονικός Συνεργάτης στο Ιατρείο Μνήμης και Άνοιας της Νευρολογικής Κλινικής του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. (σε τακτή, τρις-εβδομαδιαία βάση, με αρμοδιότητες στα: διάγνωση – θεραπεία – παρακολούθηση ασθενών, ψυχοϋποστήριξη οικογενειών, ενημερωτικές δραστηριότητες, ερευνητικό έργο): 11ος 1999 – 12ος 2003

  • Άσκηση της γενικής ψυχιατρικής ως ελεύθερος επαγγελματίας: 10/12/99-σήμερα

  • Με διακοπή κατά την εξάμηνη θητεία ως Επιμελητής Επί Συμβάσει, σε Τμήμα Χρονίων του Ψ.Ν. «Δρομοκαΐτειο»: 8ο 2000 – 6ο 2001

  • Επιμελητής Β’ στο Τμήμα Νευροεκφυλιστικών Παθήσεων Εγκεφάλου του Δ.Θ.Κ.Α. «ΥΓΕΙΑ»: 2004 με 2008

  • Συνεργάτης του Τμήματος Νευροεκφυλιστικών Παθήσεων Εγκεφάλου του Δ.Θ.Κ.Α. «ΥΓΕΙΑ»: 2008 μέχρι σήμερα

  • Επιστημονικά υπεύθυνος, Κέντρων Ημέρας της Εταιρείας Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών, από το 2010