Μυγδάλης Βασίλειος

Μυγδάλης Βασίλειος Ουρολόγος

Διευθυτής Α’ Ουρολογικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι