Ανδρίτσος Κωνσταντίνος

Ανδρίτσος Κωνσταντίνος Ουρολόγος

Διευθυντής Γ' Ουρολογικής Κλινικής

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι