Μιχαλόπουλος Νικόλαος

Μιχαλόπουλος Νικόλαος Οφθαλμίατρος

Αναπληρωτής Διευθυντής Οφθαλμολογικού Τμήματος ΥΓΕΙΑ

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • Πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος με τίτλο “Συμβολή εις την μελέτην των νεοπλασματικών εξεργασιών του βολβού και των εξαρτημάτων αυτού δια της κυτταρολογικής εξέτασης”

 

Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

 • Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία, Χειρ. Ενδοφακών & Διαθλαστ., Ελλην. Εταιρ. Γλαυκώματος, Ι.Σ.Υ.

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Υπηρεσία υπαίθρου, Γ.Ν. Κορίνθου, βοηθός Οφθαλμολογικής Κλινικής, 01/07/1973-30/06/1974 

 • Έμμισθος εσωτερικός βοηθός, Νοσοκομείο “Ο Ευαγγελισμός”, 01/09/1974-31/08/1976 

 • Clinical assistant, Royal Victoria Hospital & Blast City Hospital, Μεγ.Βρετανία, Ophthalmic Surgeon, 01/09/1976-30/06/1978 

 • Επιμελητής Β’, Νοσοκομείο “Ο Ευαγγελισμός”, Οφθαλμολογική Κλινική, 01/06/1978-31/12/1986 

 • Συνεργάτης, Ταμείο της Τράπεζας Ελλάδος, από 01/12/1987 

 • Συνεργάτης, Δ.Θ.Κ.Α. “ΥΓΕΙΑ”, από 01/12/1987 

 • Ιδιώτης ιατρός, από το 1978

 

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

 • “Assessment and treatment of Ocular Blood Flow Fluctuation in myopic Glaucomatous Eyes” 

 • 15 εργασίες και δημοσιεύσεις