Μελακόπουλος Ιωάννης

Μελακόπουλος Ιωάννης Γναθοπροσωπικός

Συνεργάτης Τμήματος Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής ΥΓΕΙΑ

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • 1992 Πτυχίο Οδοντιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών
 • 1996 Παρακολούθηση του διεθνούς προγράμματος εμφυτευματολογίας στο Baylor College of Dentistry
 • 1995-1999 Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (άριστα)
 • 1998- 2003 Ειδικευόμενος στη Γενική Χειρουργική (1έτος) και τη Στοματικής & Γναθοπρο-σωπικής Χειρουργικής (3 έτη)
 • 2003 Μετεκπαίδευση στο τμήμα Χειρουργικής Κεφαλής & Τραχήλου – Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του North West London Hospital (Central Middlesex Hospital).
 • 2007 – 2008 Μετεκπαίδευση στο τμήμα Χειρουργικής Κεφαλής & Τραχήλου – Γναθοπροσω-πικής Χειρουργικής του Chelsea Westminster Hospital

 

Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

 • Member of European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery.

 • Πρόεδρος του Δ.Σ. της Στοματολογικής Εταιρείας Ελλάδος.

 • Μέλος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής

 • Τακτικό Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας – Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής

Κριτής στα περιοδικά

 • Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery

 • Στοματολογία Αρχεία στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 

 

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • 2003- ιδιωτικό ιατρείο στην Αθήνα με αποκλειστική άσκηση τη Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική

 • 2003 -2012 Συνεργάτης στα Νοσοκομεία «Ερρίκος Ντυνάν», Βιοκλινική Αθηνών

 • 2013- Ιατρός του τμήματος Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής ΔΘΚΑ «ΥΓΕΙΑ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ

 • 2001- 2013 Εισηγητής στο μάθημα Κλινική Φαρμακολογία στους μεταπτυχιακούς φοιτητές της Οδοντιατρικής

 • 2002 –2007 Εισηγητής στα μετεκπαιδευτικά μαθήματα σε νοσηλευτές του «Σισμανογλίου» ΠΓΝΑ με θέματα παθήσεις στοματο-γναθο-προσωπικής χώρας.

 • 1994-1999 και 2004 – 2011 Επιστημονικός συνεργάτης Κλινικής Στοματικής & Γναθοπρο-σωπικής Χειρουργικής Πανεπιστημίου Αθηνών με αρμοδιότητες την κλινική εκπαίδευση προ και μεταπτυχιακών φοιτητών.

 

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Κλινικό ενδιαφέρον:

 • Σε όλο το φάσμα στης γναθοχειρουργικής με ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε

 • Σκελετικές ανωμαλίες στοματογναθοπροσωπικής χώρας

 • Ορθογναθική χειρουργική

 • Προπροσθετική χειρουργική

 • Εμφυτεύματα

 • Οστεονεκρώσεις τών γνάθων

Ερευνητικό ενδιαφέρον:

 • Οστεονεκρωση των γνάθων

 • Λοιμώξεις γναθοπροσωπικής χώρας

 • Φαρμακολογία

 • Αντιμικροβιακά , μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη

 

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

 • Το σύνολο του επιστημονικού έργου αφορά περισσότερες από 150 ανακοινώσεις -διαλέξεις σε συνέδρια και 40 πλήρεις δημοσιεύσεις με impact factor 27.183 (μέσος όρος 3,39) και 966 ετεροαναφορές (CITATIONS – SCOPUS 2014)