Μαυραντώνης Κωνσταντίνος

Μαυραντώνης Κωνσταντίνος Γενικός Χειρουργός

Διευθυντής ΣΤ' Χειρουργικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • Πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
 •  Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
 •  Κάτοχος Τίτλου Ιατρικής Ειδικότητας Γενικής Χειρουργικής
 •  Fellow, τμήμα χειρουργικής Παχέος Εντέρου – Ορθού – Πρωκτού, Cleveland Clinic Florida, Η.Π.Α.
 •  Διοργανωτής και βασικός εκπαιδευτής των Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων στη Λαπαροσκοπική Χειρουργική του Παχέος Εντέρου (www.lapcolectomy.org), πιστοποιημένων από το European Surgical Institute (ESI)– Αμβούργο, Γερμανία.

 

Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

Εταιρείες:

 • Μέλος Επιτροπής Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης της Αμερικανικής Εταιρείας Χειρουργών Παχέος Εντέρου (Colon and Rectal Surgery Educational Program – CARSEP) (για την οποία συγγράφει ερωτήσεις εξετάσεων)

 • American College of Surgeons

 • American Society of Colon and Rectal Surgeons

 • International Society of University Colon and Rectal Surgeons

 • Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία

 • Εταιρεία Ιατρικών Σπουδών (αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου)

Συντακτική Επιτροπή των περιοδικών:

 • Clinics in Colon and Rectal Surgery

 • Techniques in Coloproctology – Ιατρική

 

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Διευθυντής, Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ, ΣΤ’ Χειρουργική Κλινική, από 01/01/2013

 • Διευθυντής Α’ Χειρουργικής Κλινικής Νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν, 01/06/05 – 31/12/12

 • Αποκλειστικός Επιστημονικός Συνεργάτης

 • Χειρουργός Νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν 2000 – 2005

 

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Χειρουργική:

 • παχέος εντέρου (λαπαροσκοπικές Κολεκτομές)

 • ορθού 

 • πρωκτού 

 • Λαπαροσκοπική και ογκολογική χειρουργική των σχετικών παθήσεων 

 • Λαπαροσκοπική & Γενική Χειρουργική 

 • Χειρουργική Ογκολογία

 

Διακρίσεις & Βραβεία

 •  Yπότροφος του Ιδρύματος Ωνάση για εκπαίδευση στην Χειρουργική του παχέος εντέρου – ορθού – πρωκτού

 •  Από το 2013 θα είναι διδάσκων εκπαιδευτής για λαπαροσκοπικές κολεκτομές στο European Surgical Institute (ESI) στο Αμβούργο – Γερμανία.

 

Βιβλία

 • “Prognosis and outcome expectancy of surgical diseases” Wright State University, Ohio USA

 • “Protocols in General Surgery- Laparoscopic Colorectal Surgery” John Wiley & Sons Inc. New York USA

 • “Current Challenges In Colorectal Surgery” WB Saunders Company, Ltd., London

 

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

 • Feasibility and Functional Outcome of Laparoscopic Intersphincteric Rectal Resection for Ultra-Low Rectal Cancer C. S. Mavrantonis, Hellenic Journal of Surgery 2012; 84: 4

 • Laparoscopy for acute small bowel obstruction: indication or contraindication? Tierris I, Mavrantonis C, et al. Surg Endosc. 2011 Feb;25(2):531-5. doi: 10.1007/s00464-010-1206-8. Epub 2010 Jul 7.

 • Current attitudes in laparoscopic colorectal surgery. Mavrantonis C, Wexner SD, et al Surg Endosc. 2002 Aug;16(8):1152-7.

 • Fecal Incontinence Quality of Life Scale: quality of life instrument for patients with fecal incontinence. Rockwood TH, Church JM, Fleshman JW, Kane RL, Mavrantonis C, et al. Dis Colon Rectum. 2000 Jan;43(1):9-16; discussion 16-7.

 • Patient and surgeon ranking of the severity of symptoms associated with fecal incontinence: the fecal incontinence severity index. Rockwood TH, Church JM, Fleshman JW, Kane RL, Mavrantonis C. et al. Dis Colon Rectum. 1999 Dec;42(12):1525-32.

 • o 1130 αναφορές των άρθρων αυτών από άλλους συγγραφείς στις δικές τους δημοσιεύσεις (citations – ISI Thomson Reuters 2013) o πάνω από 140 επιστημονικές ανακοινώσεις σε συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό o σημαντικός αριθμός διαλέξεων ως προσκεκλημένος ομιλητής στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ