Μαντά Μαρία

Μαντά Μαρία Παθολόγος

Επιμελήτρια Ε' Παθολογικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • Απόφοιτος Ιατρικής Σχολής Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με βαθμό “ΑΡΙΣΤΑ”, σειρά επιτυχίας 2η στο έτος αποφοιτήσεως (30/06/1982).
 • Έλαβα τον τίτλο ειδικότητας ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ στην Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Λαϊκού Νοσοκομείου Αθηνών 1991.

 

Διδακτορική Διατριβή

 • Εκπόνησα Διδακτορική Διατριβή «Η επίδραση της σιπροφλοξασίνης στη μικροβιοκτόνο ικανότητα των πολυμορφοπυρήνων λευκών αιμοσφαιρίων» στην Α’ Π.Π.Κ. με καθηγήτρια την Κα. Ε. Γιαμαρέλλου. Επίδοση “ΑΡΙΣΤΑ”, 1993.

Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

 • Διαβητολογικής Εταιρίας

 • Ελληνικής Εταιρίας Χημειοθεραπείας

 • Ελληνικής Εταιρίας Παχυσαρκίας

 • Association des Anciens Eleves de l’Institut Pasteur Paris.

 

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Βοηθός Χειρουργικής Κλινικής Γενικού Νοσοκομειού Ναυπλίου(1982-1984).

 • Αγροτικό Ιατρείο Αγριελίτσας Αργους (1984-1985).

 • Νοσοκομείο Υδρας 1986.

 • Μεταπτυχιακό στη Νεφρολογία Νοσοκομείο Broussais Paris (1985-1986).

 • Certificat του Πανεπιστημίου PARIS VI Νοσοκομείο Pitie Salpetriere 1988.

 • STAGE Διαβητολογίας στο Πανεπιστήμιο Pierre et Marie Courie, Νοσοκομείο Hotel Dieu 1990.

Εκπαιδευτική πείρα:

 • Εκπαίδευση παρακλίνιος τεταρτοετών και τελειοφοίτων Ιατρικής 1987-1991 στο Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών.

 

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

 • Έρευνα στο Institut d’ Immunologie E.R281CNRS Hopital Broussais Dr Oriol 1985-1986.

 • Δίπλωμα Ανοσοπαθολογίας του Insitut PASTEUR Paris 1986.

 • Μετεκπαίδευση στο αντικείμενο “Λοιμώξεις και Αντιμικροβιακή Χημειοθεραπεία”στο ερευνητικό εργαστήριο λοιμώξεων και αντιμικροβιακής ΧΘΠ 1995-1996 Καθηγήτρια Κα. Ε. Γιαμαρέλλου.

 • Ανακοινώσεις και επιστημονικές εργασίες σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά.

 

Διακρίσεις & Βραβεία

 • Υπότροφος Κληροδοτήματος ΄’Ιωάννου Κοντολέοντος’’ Πανεπιστημίου Αθηνών.

 • Από 1/11/1991 εργάζομαι στο Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ.