Σκουτέλης Αθανάσιος

Σκουτέλης Αθανάσιος Λοιμωξιολόγος

Διευθυντής Β' Παθολογικής - Λοιμωξιολογικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • 1979: Πτυχίο Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • 1981: Διδάκτωρ, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • 1984: Τίτλος Ειδικότητας Παθολογίας
 • 1986: Δίπλωμα FMGEMS
 • 1988 (Ιούλιος-Νοέμβριος): Εκπαίδευση στα Εργαστήρια Μικροβιολογίας και Ανοσολογίας- Ιολογίας, Evanston Hospital, Evanston, USA.
 • 1987-1989: Fellow in Infectious Diseases, Northwestern University Medical School, Chicago, USA
 • 1986 (Φεβρουάριος-Μάρτιος): Εκπαίδευση στην Κλινική Φαρμακολογία και αντιβιοτικά, BAYERAG, Wuppertal, FRG
 • 1981-1984: Ειδικευόμενος στην Παθολογία, Πανεπιστημιακή  Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Πατρών
 • 1980-1995: Άμισθος συνεργάτης, Εργ. Μικροβιολογίας, Πανεπιστημίου Αθηνών
 • 1985: Λέκτορας Παθολογίας-Λοιμώξεων Ιατρικής σχολής Πανεπιστημίου Πατρών.
 • 1990: Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Λοιμώξεων Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών
 • 1990: Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας Λοιμώξεων Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών
 • 2000: Καθηγητής Παθολογίας-Λοιμώξεων Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών

 

Διδακτορική Διατριβή

 • 1981 Διδακτορική Διατριβή, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ

Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

 • Μέλος Επιτροπής Νοσοκομειακών λοιμώξεων Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών 1989-2004.

 • Πρόεδρος Επιτροπής Νοσοκομειακών λοιμώξεων Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών 1993-97.

 • Μέλος Επιτροπής Ιατρονοσηλευτικής φροντίδας και περίθαλψης Κέντρου Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων, Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας 1993.

 • Μέλος Γνωμοδοτικής Επιτροπής για αναγνώριση κλινικών ως κατάλληλων για εξειδίκευση των γιατρών στη Λοιμωξιολογία, Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, 1998 έως σήμερα.

 • Μέλος Εθνικής Επιτροπής Μεταδοτικών Νοσημάτων, Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας και Πρόνοιας 1998.

 • Full Member of the International Antimicrobial Therapy Cooperative Groupof the European Organization for the Research and Treatment of Cancer (EORTC) από 4/98.

 • Μέλος ICE (International Collaboration for Endocarditis) 2015-σήμερα.

 • Μέλος Κεντρικής Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, ΚΕΕΛ, Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, από 3/99.

 • Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής Αντιρετροϊικών Φαρμάκων του ΚΕΕΛ, Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, από 8/99 έως σήμερα.

 • Μέλος Επιτροπής Ειδικότητας Παθολογίας, Πάτρα, 2000-2004.

 • Μέλος Εθνικής Επιτροπής Ιογενούς Ηπατίτιδας, ΚΕΕΛ, από 2/2000-σήμερα.

 • Μέλος Επιτροπής εξετάσεων ΔΙΚΑΤΣΑ για την Παθολογία από το 1999-2004.

 • Μέλος Επιτροπής Εθνικού Συνταγολογίου, ΕΟΦ, 2000-2004.

 • Μέλος Β’ βαθμίας Επιτροπής Προσφυγών Παν/μίου Πατρών, 2002-2004.

 • Αναπληρωματικό μέλος (αιρετός εκπρόσωπος Ιατρικού Τμήματος) Διοικητικού Συμβουλίου ΠEΣΥ Δ. Ελλάδος, από το 2001-2004.

 • Μέλος επιτροπής μετεγγραφών Πανεπιστημίου Πατρών, 2002-2004.

 • Μέλος “Επιτροπής ΚΕΣΥ για την εξειδίκευση στην Λοιμωξιολογία με έδρα την Αθήνα”, 2002-2018.

 • Αναπληρωματικό μέλος Επιτροπής Ειδικότητος Πνευμονολογίας, 2002-2004.

 • Διευθυντής Παθολογικού Τομέα Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών, 2002-2004.

 • Μέλος Δ.Σ ΚΕΕΛΠΝΟ : 2004-2007.

 • Μέλος Εθνικής Επιτροπής Πανδημίας Γρίπης : 2009.

 • Αντιπρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Αντιμετώπισης AIDS: 2010-2012.

 • Εθνικός εκπρόσωπος στο Δ.Σ τουEuropean Center for Disease Control (ECDC): 2005-2012.

 • Πρόεδρος Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών : 2010 – 2014.

 • Πρόεδρος Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» 2004 – 2018.

 • Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»: 2010 – 2016.

 • Πρόεδρος Επιτροπής Φαρμάκων Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»: 2010 – 2018.

 • Πρόεδρος Β΄ Παθολογικού Τομέα Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»: 2011 – 2018.

 • Αν. Μέλος Εθνικού Συμβουλίου Δημόσιας Υγείας : 2011 – 2014.

 • Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων: 2013-2016.

 • Μέλος Εθνικής Επιτροπής Δεοντολογίας Κλινικών Μελετών, ΥΥΚΑ 2012-2016.

 • Μέλος εξεταστικής Επιτροπής εξειδίκευσης Λοιμωξιολογίας: 2012-2018.

 • Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» 2016-2018.

 • Αντιπρόεδρος Εθνικής Επιτροπής  Εμβολιασμών: 8/2017 – σήμερα

 

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • 2018:  Διευθυντής, Β’ ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

 • 2004-2018: Συντονιστής Διευθυντής Ε΄ Παθολογικού Τμήματος και Μονάδας Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

 • 2000-2004:  Καθηγητής Παθολογίας-Λοιμώξεων Παν/μίου Πατρών

 • 1995-2000:  Αν. Καθηγητής Παθολογίας-Λοιμώξεων Πανεπιστημίου Πατρών

 • 1990-1995:  Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας- Λοιμώξεων Παν/μίου Πατρών    

 • 1985-1990:  Λέκτορας Παθολογίας-Λοιμώξεων Παν/μίου Πατρών

Εκπαιδευτική Πείρα

2004-2018

 1. Εκπαίδευση των ειδικευόμενων ιατρών στο Ε΄ Παθολογικό Τμήμα του Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» περιλαμβάνει:

 2. Εκπαίδευση των εξειδικευόμενων στη Λοιμωξιολογία στο Τμήμα Λοιμώξεων Νοσοκομείου Ευαγγελισμός

 3. Εκπαίδευση φοιτητών Γ΄έτους Νοσηλευτικής Σχολής ΕΚΠΑ κατά ομάδες για 3 εβδομάδες.

 4. Εκπαίδευση μεταπτυχιακών φοιτητών του προγράμματος «Κλινική Φραμακολογία» της Φαρμακευτικής Σχολής ΕΚΠΑκατάομάδες για 2 εβδομάδες.

 5. Εκπαίδευση μεταπτυχιακών φοιτητών Νοσηλευτικής στο πρόγραμμα «Λοιμώξεις στη ΜΕΘ» εξάμηνης διάρκειας.

 6. Εκπαίδευση φοιτητών Δ’ έτους Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ στη Φυσική εξέταση, Ιστορικό και Διαφορική Διαγνωστική.

1995-2004: Εκπαιδευτική επίσκεψη (teachingrounds) στις ομάδες (staff, ειδικευόμενοι, φοιτητές ΣΤ, φοιτητές Ε) της Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών.

1987-1989

 1. Διδασκαλία μαθημάτων στα Λοιμώδη Νοσήματα σε ειδικευομένους στην Παθολογία και φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Northwestern, Chicago, Illinois, ΗΠΑ

 2. Διδασκαλία μαθημάτων Σεξουαλικώς Μεταδιδομένων Νοσημάτων και AIDSοργανωμένα από το Κέντρο Ελέγχου Ασθενειών (CDC) σε εντατικά τμήματα εκπαίδευσης ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού Νοσοκομείων Μεσοδυτικών Πολιτειών, Chicago, Illinois, ΗΠΑ

1984-1987: Μαθήματα Φυσικής Εξέτασης των φοιτητών Δ’ έτους Ιατρικού Τμήματος Παν/μίου Πατρών

1989-2004:

 1. Μαθήματα από αμφιθεάτρου των φοιτητών Γ’ έτους Ιατρικού Τμήματος Παν/μίου Πατρών στα πλαίσια του μαθήματος της Παθολογίας

 2. Μαθήματα ιστορικού και θεραπευτικής φοιτητών Ε και ΣΤ έτους Ιατρικού Τμήματος Παν/μίου Πατρών κατά τη διάρκεια της κλινικής εκπαίδευσής τους στην Παθολογία -Μαθήματα στους ειδικευομένους παθολόγους της Παθολογικής Κλινικής Παν/μίου Πατρών -Εκπαίδευση φοιτητών Ε και ΣΤ έτους στο κατ’ επιλογή μάθημα των Λοιμώξεων

 3. Εκπαίδευση ειδικευομένων στην Γενική Ιατρική κατά το χρόνο εκπαίδευσής τους στο Τμήμα Λοιμώξεων.

 

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

2004-2018:  Συντονιστής Διευθυντής Ε΄ Παθολογικού Τμήματος του Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ».

2004-2018:  Διευθυντής Μονάδας Λοιμώξεων (ΜΕΛ) του Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ».

 1. Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων

 2. Συμβουλευτική Λοιμώξεων σε όλα τα Κλινικά Τμήματα του Γ.Ν.Α «Ο    ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ».

 3. Επιτήρηση νοσοκομειακών λοιμώξεων και σχεδιασμός στρατηγικού ελέγχου λοιμώξεων.

 4. Εξωτερικό Ιατρείο Λοιμώξεων

 5. Ιατρείο Ταξιδιωτικής Ιατρικής

1995-2004: Επιβλέπων ως Αναπληρωτής Καθηγητής και στη συνέχεια σαν Καθηγητής (2000-2004) σε μία εκ των τριών κλινικών ομάδων της Παν/κής Παθ/κής Κλινικής.

1989-2004: Σύμβουλος στο Τμήμα Λοιμώξεων της Παθολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

1984-1987, 1989-1991: Μετά την απόκτηση του τίτλου ειδικότητας Παθολογίας, μου ανατέθηκαν καθήκοντα επικεφαλής ομάδας ιατρών στην Πα­θολογία της Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής του πανεπιστημίου Πατρών με καθήκοντα και δραστηριότητες όπως περιγράφονται πιο πάνω.

1987-1989: Σύμβουλος με πλήρη ιατρικά καθήκοντα στο Τμήμα Λοιμώξεων, Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Northwestern, Chicago, ΗΠΑ σε καθημερινή βάση στα Νοσοκομεία Northwestern Memorial Hospital, Lakeside VA Hospital και Evanston Hospital, Chicago, Illinois, ΗΠΑ. Συμμετοχή μια φορά το μήνα (στα πλαίσια των κλινικών υποχρεώσεων) σε εφημερία σαν attendingΠαθολογίας.

/ Υπεύθυνος (εκ περιτροπής εναλλασσόμενος με άλλους ειδικευμένους ιατρούς) εξωτερικού Ιατρείου Σεξουαλικώς Μεταδιδομένων Νοσημάτων, Northwerstem Memorial Hospital, Chicago, ΗΠΑ.

/ Συμμετοχή με πλήρη καθήκοντα σαν μέλος της ομάδας ιατρών, στο Comprehensive AIDS Center, Chicago, ΗΠΑ. ToΚέντρο αυτό είναι από τα μεγαλύτερα κέντρα παρακολούθησης ασθενών με HIV νόσου στις ΗΠΑ.

/ Υπεύθυνος (εκ περιτροπής εναλλασσόμενος με άλλους ειδικευμένους ιατρούς) εξωτερικού Ιατρείου Λοιμώξεων και AIDSστο Lakeside VA Hospital, Chicago, ΗΠΑ.

1983-1984:  Κατά τη διάρκεια του τελευταίου χρόνου της ειδικότητας, μου ανατέθηκαν αρμοδιότητες ειδικευμένου παθολόγου στην Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Παν/μίου Πατρών τόσο στις εφημερίες, όσο και στην παρακολούθηση των ασθενών.

1981-1983:  Ειδικευόμενος στην Παθολογία, Παθολογική Κλινική Παν/μίου Πατρών (δ/ντής:Καθηγητής Α. Βαγενάκης)                        

1980 (02-08):  Βοηθός Β΄Παθολογική Κλινική 251 ΓΝΑ.

Ερευνητικό ενδιαφέρον

 1. Συμμετοχή ως Επιβλέπων/Μέλος στην Εκπόνηση 34 Διδακτορικών Διατριβών

 2. Επιστημονικά Υπεύθυνος 15 Ερευνητικών  Προγραμμάτων   που έχουν Χρηματοδοτηθεί από Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς (Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς)

 3. Ομιλίες, Προεδρεία και ενεργός Συμμετοχή σε Συνέδρια και Επιστημονικές Εκδηλώσεις: 1990 – Σήμερα:  243

 4. Ανακοινώσεις σε Ελληνικά Συνέδρια: 148

 5. Ελληνικές Δημοσιεύσεις: 13

 6. Ανακοινώσεις σε Διεθνή Συνέδρια (Abstracts): 126

 7. Ξενόγλωσσες Peer Review Πληρεισδημοσιευσεις: 157

 

Διακρίσεις & Βραβεία

 • 1989:  Young Investigator of the Υear Award, Infectious Diseases Society,Chicago Area

 • 2007:   Infective endocarditis and Bloodstream Infections Young Investigator Award γιατηνεργασία“Intermittent vs continuous infusion of vancomycin in rabbit model of experimental endocarditis due to E.faecium”. Vryonis E, Perivolioti E, […] and Skoutelis A.

  9th Int Symposium on Endocarditis (ISCVID), June 2007, Heidelberg, Germany

 • 2007: Βραβείο Βασικής Έρευνας Ε.Βρυώνης […] και Α.Σκουτέλης 33ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 2007.

 • 2011: Τιμητική εκδήλωση και βράβευση, Ιατρικός Σύλλογος Φθιώτιδας

 • 2014: Τιμητική διάκριση, Ιατρική Εταιρεία Αθηνών

 • 2018: 1ο βραβείο επάθλου «Σ.Παπασταμάτης» Ρ. Τζιώλος,  Α. Σκουτέλης, … Ε. Γιαμαρέλλος Μπουρμπούλης, 44ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα 2018   

 

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

 1. Panagoulias, …A.Skoutelis and A.Mouzaki. Frontiers in Immunology (Section HIV/AIDS), 04 January         2018;8:1924

 1. Paraskevis, …A.Skoutelis… Genes 2017;13:8(11)

 1. E.Mylona…and A.Skoutelis.

  European Journal of Case Reports in Internal Medicine   

  OI10.12890/2016_ 000424    

 1. D.Paraskevis, …A.Skoutelis,…

  Clinical Infectious Diseases 2017 (Nov 19);65(12):2078-84

 1. A.Skoutelis et al. PLΟSONE 2017;12(8): e0182799

 2. J.Fehr, …A.Skoutelis and B.Ledergerber

  Infection 2016 DOI 10.1007/s15010-016-0887-x

 1. L.Park, … A.Skoutelis, …

  Journal of American Heart Association 2016;5:e003016

 1. E.Douka, …A.Skoutelis, C.Routsi

  Int J Antimicrob Agents 2015;45(5):533-6

 1. G.Daikos …and A.Skoutelis

  Antimicrobial Agents and Chemotherapy 2014:58(4):2322-8

 1. M.Nalda, …A.Skoutelis and G.Valsami.

  Journal of Antimicrobial Chemotherapy 2012;67(7):1722-9