Μακρής Σάββας

Μακρής Σάββας Παθολόγος

Διευθυντής, Γ’ Παθολογικής Κλινικής

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι