Λινάρδος Νικόλαος

Λινάρδος Νικόλαος Μαιευτήρας - Γυναικολόγος

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • Απόφοιτος Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Ειδικότητα : Πανεπιστημιακή Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα»

Μετεκπαίδευση

 • Αγγλία – Hammersmith Hospital
 • Chelsea Hospital for Women

Διδακτορική Διατριβή

Ιατρική Σχολή Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών

Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

 • Ελληνική Μαιευτική – Γυναικολογική Εταιρεία

 • Ένωση Μαιευτήρων Γυναικολόγων Ελλάδος

 • Figo (Παγκόσμια Ένωση Μαιευτήρων Γυναικολόγων)

 • International College of surgeons

Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής των περιοδικών:

 • Περιοδικό Ενώσεως Μαιευτήρων Γυναικολόγων Ελλάδος

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Μέλος του Δ.Σ. ΜΗΤΕΡΑ

 • τ. Πρόεδρος Δ.Σ. ΜΗΤΕΡΑ

 • τ. Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου ΜΗΤΕΡΑ

 • τ. Πρόεδρος Ενώσεως Μαιευτήρων Γυναικολόγων

 • τ. Γενικός Γραμματεύς Ελληνικής Μαιευτικής Γυναικολογικής Εταιρείας

 • Επίτιμο μέλος EBCOG

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ:

 • Συμμετοχή σαν Ομιλητής, Πρόεδρος και Διοργανωτής πολλών Συνεδρίων

 • Πολλές εργασίες σε Ελληνικά και Ξένα Περιοδικά

Διακρίσεις & Βραβεία

 • Από Ελληνική Μαιευτική Γυναικολογική Εταιρεία

 • Από Ένωση Μαιευτήρων Γυναικολόγων Ελλάδος