Λάσπας Φώτιος

Λάσπας Φώτιος Ακτινοδιαγνώστης

Επιμελητής Τμήματος Αξονικής και Μαγνητικής Τομογραφίας & Μέτρησης Οστεοπόρωσης ΥΓΕΙΑ

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • Πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Επεμβατικής Ακτινολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Διδακτορική Διατριβή

 • Υποψήφιος Διδάκτωρ Ακτινολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

 • Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία

 • Ελληνικής Εταιρείας Επεμβατικής Ακτινολογίας-Αγγειοακτινολογίας-Νευροακτινολογίας

 • European Society of Radiology (ESR)

 • Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe (CIRSE)

 • European Society of Cardiac Radiology (ESCR)

 

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Ιατρός Ακτινοδιαγνώστης στο Τμήμα Αξονικής και Μαγνητικής Τομογραφίας & Μέτρησης Οστεοπόρωσης του Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ από 07.2011

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Κλινικό ενδιαφέρον:

 • Καρδιαγγειακό Σύστημα

 • Ογκολογική Απεικόνιση

 • Επεμβατική Ακτινολογία 

Ερευνητικό ενδιαφέρον:

 • Αξονική Αγγειογραφία

 • Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς

 • Πολυπαραμετρική Μαγνητική Τομογραφία Προστάτη

 • Μαγνητική Τομογραφία Καρκίνου Ορθού

 

Διακρίσεις & Βραβεία

 • Yπότροφος κληροδοτήματος Αντωνίου Παπαδάκη του Πανεπιστημίου Αθηνών ως μεταπτυχιακός φοιτητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κατόπιν γραπτού διαγωνισμού

 • Yπότροφος κληροδοτήματος Αντωνίου Παπαδάκη του Πανεπιστημίου Αθηνών ως φοιτητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κατόπιν γραπτού διαγωνισμού

 

Βιβλία

 • Συμμετοχή στο βιβλίο «Pancreatic Cystic Neoplasms.», Κεφάλαιο: «Imaging of Pancreatic Cystic Neoplasms». Εκδόσεις Springer 2014, Editors George H. Sakorafas, Vasileios Smyrniotis, Michael G. Sarr.

 • Συμμετοχή στο βιβλίο «Imaging Oncology.», Κεφάλαια: «CT and MRI Findings in Adrenal Cancer.»-σελ. 469-472, «CT and MRI Findings in Renal Cancer.»-σελ. 497-501, «CT and MRI Findings in Urothelial Cancer.»-σελ. 525-528, « CT and MRI Findings in Testicular Cancer.»-σελ. 541-544, Εκδόσεις Springer 2014, Editors Athanasios D. Gouliamos, John A. Andreou, Paris A. Kosmidis.

 • Συμμετοχή στο βιβλίο «Συμπαγείς όγκοι νέων ενηλίκων. Διλήμματα της σύγχρονης Ογκολογίας.», Κεφάλαιο: «Νεότερες απεικονιστικές μέθοδοι στους συμπαγείς όγκους νέων ενηλίκων.»-σελ. 165-170, Εκδόσεις Ογκολογική Κλινική ΓΝΑ, Αθήνα 2012.

 • Συμμετοχή στο βιβλίο «Εξελίξεις στην Παθολογία. Νεότερες απόψεις στη διάγνωση και θεραπεία.», Κεφάλαια: «CT και MRI εντερόκλυση.»-σελ. 55-64, «CT κολονογραφία.»-σελ. 65-73, «Αξονική αγγειογραφία»-σελ. 481-499, Εκδόσεις Υγεία Α.Ε., Αθήνα 2011.

 • Συμμετοχή στο βιβλίο «Κλινικά Φροντιστήρια-Σύγχρονη απεικόνιση: πότε και γιατί;», Κεφάλαιο: «Σύγχρονες απεικονιστικές τεχνικές στις παθήσεις της κοιλιάς.»-σελ. 115-132, Εκδόσεις Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, Αθήνα 2010 (τόμος 22, τεύχος 3).

 

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

 • Savvidou D, Malagari K, Kampanarou K, Laspas F, Rousakis A, Kelekis D, Andreou J. The role of multislice computed angiography of the bronchial arteries before arterial embolization in patients with hemoptysis. Open Journal of Medical Imaging, 2014, 4, 133-141

 • Laspas F, Roussakis A, Kritikos N, Mourmouris C, Efthimiadou R, Andreou J. Imaging of coronary artery bypass grafts by computed tomography coronary angiography. Curr Probl Diagn Radiol. 2013;42(6):241-8

 • Laspas F, Roussakis A, Mourmouris C, Kritikos N, Efthimiadou R, Andreou J. Coronary artery anomalies in adults: imaging at dual source CT coronary angiography. J Med Imaging Radiat Oncol. 2013;57(2):184-90

 • Kelogrigoris M, Laspas F, Kyrkou K, Stathopoulos K, Georgiadou V, Thanos L. Percutaneous radiofrequency ablation for malignant liver tumours in challenging locations. J Med Imaging Radiat Oncol. 2012;56(1):48-54

 • Prassopoulos V, Laspas F, Vlachou F, Efthimiadou R, Gogou L, Andreou J. Leydig cell tumour of the ovary localised with Positron Emission Tomography/Computed Tomography. Gynecol Endocrinol. 2011;27(10):837-9

 • Laspas F, Tsantioti D, Roussakis A, Kritikos N, Efthimiadou R, Kehagias D, Andreou J. Correlation of radiation dose and heart rate in dual-source computed tomography coronary angiography. Acta Radiol. 2011;52:273-7

 • Filippi V, Malamitsi J, Vlachou F, Laspas F, Georgiou E, Prassopoulos V, Andreou J. The impact of FDG-PET/CT on the management of breast cancer patients with elevated tumor markers and negative or equivocal conventional imaging modalities. Nucl Med Commun. 2011;32:85-90