Τζέλη Κασσιανή

Τζέλη Κασσιανή Αλλεργιολόγος

Υπεύθυνη Αλλεργιολογικού Τμήματος

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι