Λαψάνα Ελένη

Λαψάνα Ελένη Αναισθησιολόγος

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

  • Απόφοιτος Ιατροχειρουργικής σχολής Πανεπιστημίου Φλωρεντίας – Ιταλίας, με το Μέγιστο της βαθμολογίας (110/110) και Έπαινο, μετά από αξιολόγηση της πτυχιακής εργασίας, με Θέμα: The effect of Cytokines on Kidney Allograft survival.
  • Πανιταλική εξέταση ικανότητας για άδεια άσκησης επαγγέλματος με συνολική βαθμολογία 267/270.
  • Ειδικότητα αναισθησιολογίας στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΚΑΤ».

 

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

  • Εργασία στο ΔΘΚΑ «ΥΓΕΙΑ» από τον Μάρτιο 2013.

Διακρίσεις & Βραβεία

  • Απόκτηση, κατόπιν γραπτών εξετάσεων, Ευρωπαϊκού Διπλώματος αναισθησιολογίας το 2012.

Βιβλία

  • «Δηλητηριάσεις & Υπερδοσολογία φαρμάκων». Εγχειρίδιο Εντατικής Θεραπείας & Επείγουσας Ιατρικής – Κατευθυντήριες οδηγίες 2010. Εκδόσεις Πασχαλίδης, Αθήνα